Zastava Bosne i Hercegovine

GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDŽET: Vodiče je izradilo nešto više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji


Građanski vodič kroz budžet je dokument koji na jasan i slikovit način građanima pokazuje kako se troše javna sredstva i pomaže im da taj proces bolje razumeju. Često je deo pozitivne međunarodne prakse sa ciljem jačanja transparentnosti i poverenja između građana i države, a ima i edukativnu ulogu. Upravljanje javnim finansijama deo je sveukupne reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz kontinuiranu podršku Evropske unije.

Najveći deo budžetskih sredstava prikuplja se kroz naplatu poreza, a obaveza Ministarstva finansija je da građanima na razumljiv način pruži sve informacije o prikupljanju i trošenju tog novca, kaže savetnica ministra Ana Jović.

"Mi smo to shvatili kao našu obavezu u stvari da građanima prikažemo na koji način se troše sredstva koja oni, ukoliko bilo šta kupe i plate porez na dodatu vrednost da ta sredstva se koriste za neke namene koje su opšte dobro, znači da se ulaže u infrastrukturu, u zdravstvo u obrazovanje, da mora da postoje određena sredstva za isplatu penzija, plata, tako da je to prikazano, da mora da postoje neke investicije u poljoprivredu i u svaku granu privrede", kaže savetnica ministra finansija Ana Jović.

Ministarstvo ovaj vodič svake godine objavljuje na svom sajtu i dostupan je svima. Ima za cilj da informiše građane, ali i da ih zainteresuje da učestvuju u procesu planiranja, raspodele budžeta i da prate kako se budžet troši.

"I to je u stvari neki način na koji smo mi želeli da građanima približimo budžet jer vi kad pogledate budžet, budžet je dokument koji se u formi zakona usvaja u Narodnoj skupštini koji je sveobuhvatan, koji ima preko 200 strana, a Građanski vodič kroz budžet je kratka prezentacija o najbitnijim stvarima koje se nalaze u budžetu", kaže Jović.

U želji da se trošenje javnog novca na svim nivoima učini transparentnijim, ovakav pristup se primenjuje i u lokalnim samoupravama. Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je kroz Program Exchange 5, koji finansira Evropska unija, izradila model Građanskog vodiča kroz Odluku o budžetu i prateće dokumente.

"Jako je bitno da građani znaju na šta se sredstva troše i odakle sredstva dolaze. To je bitno i zbog toga što u perspektivi on omogućava i jedan korak dalje da sutra građani postanu i više zainteresovani, da više učestvuju u javnim poslovima, da na neki način podignu taj kapacitet lokalnih zajednica za nekim daljim razvojem i ono što je najbitnije jeste poverenje, stvara poverenje u lokalne zajednice. Naravno, ovo je prvi korak. Ovo je korak koji se prevashodno odnosi na upoznavanje građana o tome na šta se troše lokalna sredstva. Kada kažem prvi korak jeste da je ovo putovanje u jednom pravcu ali ono što jeste sada mogućnost i nekoliko lokalnih samouprava i sada pokušava da ide u jednom drugom pravcu da i građani daju svoje inicijative, svoje ideje kako taj budžet treba da izgleda", kaže šef Odeljenja za strateško planiranje i javne politike SKGO Aleksandar Marinković.

Prema Indeksu transparentnosti lokalnih samouprava, građanske vodiče kroz budžet u 2020. godini izradilo je nešto više od polovine lokalnih samouprava u Srbiji. Podsetimo, upravljanje javnim finansijama deo je reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku EU.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt N1, Dušica Jovanović, 22.11.2020.
Naslov: Redakcija