Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PORESKI TRETMAN PROMETA NEPOKRETNOSTI"


Oporezivanje prometa objekata i drugih nepokretnosti je dosta kompleksna i uvek aktuelna tema, posebno što se poreski tretman utvrđuje iz ugla više poreskih zakona i više poreskih oblika. Prvo, sam promet nepokretnosti oporezuje se ili PDV ili porezom na prenos apsolutnih prava (odnosno porezom na nasleđe i poklon), pa u svakom konkretnom slučaju treba utvrditi koji poreski oblik se primenjuje ili može primeniti.

Pored toga, pravila oporezivanja prometa objekata PDV (stopa, osnovica, nastanak poreske obaveze, pravo na odbitak) i mogućnost ugovaranja oporezivanja PDV u određenim slučajevima, su dosta razuđena i kompleksna, a od dobrog poznavanja ovih pravila može zavisiti odabir najboljeg načina prenosa nepokretnosti u cilju smanjenja troškova i poreske optimizacije.

Na kraju, kao posledica prometa uz naknadu nepokretnosti utvrđuje se kapitalni dobitak ili gubitak u skladu sa poreskim pravilima, što utiče na oporezivanje dobiti, odnosno dohotka prodavca.

S tim u vezi, kompanija Paragraf organizovala je vebinar "Poreski tretman prometa nepokretnosti", 24. novembra 2020. godine.

Na vebinaru je bilo reči o opštim pravilima oporezivanja prometa objekata i drugih nepokretnosti, sa akcentom na ona pitanja koja se često javljaju u praksi i kod kojih obveznici najčešće greše u primeni, kao i na pravila od kojih zavisi dobra poreska optimizacija prometa nepokretnosti.

Polaznici vebinara su kroz predavanja i odgovore na pitanja mogli da razreše veliki broj dilema u pogledu primene pravila koja su bila tema vebinara.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju poreske propise ili se bave prometom nepokretnosti.

Predavači, Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor" na vebinaru su obradili sledeće teme:

 • Promet nepokretnosti kao predmet oporezivanja PDV - primena poreskih oslobođenja
 • Prvi prenos prava raspolaganja na novoizgrađenim objektima
 • Ugovaranje oporezivanja PDV kod prometa objekata
 • Promet objekata kao sporedan promet
 • Nastanak poreske obaveze, stopa PDV i poreska osnovica kod obračunavanja PDV na promet objekata
 • Iskazivanje podataka o prometu nepokretnosti u Obrascu POPDV
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na nepokretnostima porezom na prenos apsolutnih prava - predmet oporezivanja i poreska izuzimanja
 • Specifični slučajevi - raskid i poništaj ugovora
 • Nastanak poreske obaveze poreza na prenos apsolutnih prava, poreska osnovica i poreska stopa
 • Podnošenje poreske prijave, utvrđivanje i plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava
 • Prenos prava svojine na nepokretnosti kao likvidacionom ostatku
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka i gubitaka kod prometa nepokretnosti uz naknadu
Izvor: Redakcija, 24.11.2020.