Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA: Novi kućni red na snazi je od 20. novembra 2019. godine


Novi kućni red u stambenim zgradama u prestonici, koji su nedavno usvojili odbornici Skupštine grada, i zvanično je na snazi! Odluka o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 101/2019) je objavljena 12. novembra, uz napomenu da "stupa na snagu osam dana od objavljivanja".

Mnogi detalji bili su poznati još pre šest meseci, ali su sada zabrinuti ne samo stanari nego i profesionalni upravnici zgrada. Već na prvi pogled je jasno da će biti veoma teško utvrditi da li je prekršen kućni mir ili ne, odnosno ko će i na koji način meriti nivo buke u stanovima i zgradama.

- Kontrolu sprovode inspektori za zaštitu životne sredine preko ovlašćenih organizacija koje vrše merenje buke - rekla je Olivera Milutinović iz Sekretarijata za komunalne i stambene poslove.

Ona, međutim, ukazuje na jedan problem.

- U ovom trenutku komunalna inspekcija i komunalna milicija nemaju mogućnost direktno da vrše merenje jer nemaju ovlašćenje po zakonu, mogu samo neposrednim opažanjem. Međutim, plač dece ili invalidska kolica koja stvaraju buku nisu sigurno prioriteti u kontroli - dodala je Olivera Milutinović.

1. Kućni mir

Kućni mir je predviđen od 16.00 do 18.00 i od 22.00 do 7.00. Vikendima od 14.00 do 18.00 i od 22.00 do 8.00 subotom, a nedeljom do 10.00. Do sada je dnevni odmor bio od 13.00 do 17.00 i od 22.00 do 6.00.

2. Zabranjeno (1)

Za vreme kućnog mira zabranjeno je trčanje, vikanje, skakanje, upotreba kućnih aparata i ventilacionih sistema koji narušavaju tišinu. Granica je 35 decibela danju, odnosno 30 noću.

3. Zabranjeno (2)

Zabranjeno je kroz prozore, vrata, balkone bacati bilo kakve predmete, smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake...

4. Ko kontroliše?

Poslove inspekcijskog nadzora vrše komunalni i građevinski inspektori, ali i komunalni milicajci koji mogu da izdaju prekršajne naloge.

5. Ko meri buku?

Problem u sprovođenju kućnog reda mogla bi da predstavlja činjenica da bi buku trebalo da mere inspektori za zaštitu životne sredine preko ovlašćenih organizacija, a ne komunalni inspektori ili komunalni milicajci.

6. Fotke ne vrede

Kao dokaz neće moći da se koriste fotografije. Dakle, ako snimite da neko baca đubre sa terase ili pere tepih na njoj, ništa neće vredeti ako to ne vide i komunalni inspektori.

7. Dozvola za radove

Stanar koji izvodi građevinske i slične radove dužan je da obavesti upravnika i pokaže mu odobrenje nadležnog organa, ako je za njih zakonom propisana obaveza.

8. Zaključavanje vrata

Zaključavanje ulaznih vrata obavezno je leti od 23.00 do 6.00, a zimi jedan sat duže - od 22.00 do 6.00.

9. Evidencija stanara

Upravnik vodi evidenciju o vlasnicima stanova, kao i licima kojima su izdati u zakup (ime, prezime i matični broj). Stanar je dužan da upravniku prijavi podatke u roku od osam dana od promene.

10. Zabranjeno pušenje

Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i nečistoću po stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama, kao i pušenje na stepeništu ili hodniku.

11. "Zaključan" krov

Na krov i neophodnu krovnu terasu pristup je dozvoljen samo stručnim licima radi popravki, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snega, leda i slično.

12. Igra i parking

Skupština stambene zajednice odlučuje o načinu korišćenja i održavanja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade. Može biti određen deo za igru dece, trešenje tepiha, parkiranje automobila...

13. Zatvoreni prozori

Upravnici moraju da vode računa o servisiranju protivpožarne opreme, liftova, gromobrana, kao i ako je neki prozor u zgradi otvoren u vreme nevremena.

14. Najava proslava

Ukoliko želite da organizujete proslavu u svom stanu, moraćete to komšijama da najavite najmanje dva dana unapred. I da završite do 1.00.

15. Kazne do 50.000

Za remećenje kućnog mira predviđene su kazne od 5.000 dinara za fizičko do 50.000 dinara za pravno lice.

Ceh bi mogli da plate i upravnici i to 10.000 dinara za one "iz svojih redova" do 20.000 dinara za "profesionalce".

Izvor: Vebsajt Blic, Miljana Vranić, 20.11.2019.
Naslov: Redakcija