Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Zaštitnik građana traži dopunu Zakona, kojom bi se pri izračunavanju korisne površine etaže u okviru krovnog prostora računao onaj deo potkrovlja u kojem njegova svetla visina iznosi najmanje 1,5 metara


Zaštitnik građana podneo je Narodnoj skupštini Republike Srbije Inicijativu za dopunu Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013, 68/2014 - dr. zakon, 95/2018, 99/2018 - odluka US, 86/2019 i 144/2020), kojom bi se pri izračunavanju korisne površine etaže u okviru krovnog prostora računao onaj deo potkrovlja u kojem njegova svetla visina iznosi najmanje 1,5 metara. Zaštitnik građana se Narodnoj skupštini tom inicijativom obratio nakon što je zapremio pritužbu građanina na rešenje o porezu na imovinu, koji smatra da je obračun poreza pogrešan budući da je korisna površina njegovog stana u potkrovlju manja od one koja je utvrđena rešenjem. Naime, prema njegovim navodima, treba razlikovati korisnu površinu i površinu od zida do zida, jer se korisna površina podudara sa površinom od zida do zida na svim spratovima, osim u potkrovlju.

Zbog navedenog, primenom odredaba Zakona o porezima na imovinu, obveznici poreza na imovinu za stanove u potkrovlju dovedeni su u neravnopravan položaj u odnosu na obveznike poreza na imovinu za stanove u drugim etažama. Vrednost stambenog prostora visine do 150cm u potkrovlju, ne može se izjednačiti sa vrednošću stambenog prostora minimalne visine 260cm, što je standardna visina da bi se u tom prostoru moglo živeti, raditi i stanovati.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 18.10.2021.
Naslov: Redakcija