Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Vrhovni kasacioni sud


U skladu sa članom 8. stav 3. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), Komisija Visokog saveta sudstva, dana 19.10.2021. godine u 11:00 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za Vrhovni kasacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Službenom glasniku RS" br. 36/21 od 9. aprila 2021. godine.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 19.10.2021.
Naslov: Redakcija