Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Lista kandidata sa ocenom sa ispita za Apelacioni sud u Beogradu i Upravni sud


Komisija Visokog saveta sudstva utvrdila je listu kandidata sa konačnom ocenom sa ispita za Apelacioni sud u Beogradu po Oglasu objavljenom u,,Sl. glasniku RS" br.58/21 od 9. juna 2021. godine i za Upravni sud po Oglasima objavljenim u,,Sl. glasniku RS” br. 53/21 od 28. maja 2021. godine i br. 58/21 od 9. juna 2021. godine, koju objavljuje dana 20. oktobra 2021. godine na svojoj internet stranici u 13:15 časova.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 20.10.2021.
Naslov: Redakcija