Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Savet Evrope smatra da je u Srbiji nedovoljno urađeno na polju reforme pravosuđa


Šef misije Saveta Evrope u Srbiji Tobijas Flesenkemper izjavio je da ne može da sakrije razočaranje Saveta Evrope kada su u pitanju političke debate u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali i unutrašnja demokratija u srpskim partijama, dodajući da demokratija nije vladavina većine već zaštita manjina.

On je na konferenciji Move. Link. Engage, u organizaciji Beogradske otvorene škole, rekao da Savet Evrope 2003. godine, kada je Srbija postala njegov deo, nije očekivao da će se 17 godina nakon toga i dalje razgovarati o reformi pravosuđa.

"Mi i dalje razgovaramo o tome. Jako je malo urađeno u realnosti. Nismo videli ono što je neophodno, kao što su promene po pitanju načela nediskriminacije. Voleli bismo da vidimo više podsticaja u regionu da se ovo pitanje reši, jer se stvaraju problemi ukoliko ovo pitanje ostane otvoreno", poručio je Flesenkemper.

Flesenkemper je naglasio da Savet Evrope posmatra demokratiju kao kompleksan sistem sa različitim elementima koji moraju da budu uklopljeni, ali i da takva demokratija na zapadnom Balkanu još nije razvijena.

Izvor: Vebsajt N1, 22.09.2020.
Naslov: Redakcija