Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADU: Većina očeva u Srbiji ne koristi odustvo radi nege deteta


Mali procenat očeva u Srbiji koristi roditeljsko odsustvo, a većina muškaraca i žena smatra da je „majka ta koja treba da koristi čitavo odsustvo“, saopštila je danas SeConS grupa za razvojnu inicijativu koja je uradila istraživanje o tome koliko očevi u Srbiji koriste roditeljsko odsustvo.

U pilot istraživanje koje je sprovela SeConS grupa u okviru inicijative „Brinimo o deci zajedno“ – Let`s share the care učestvovalo je 305 zaposlenih žena i muškaraca iz javnog i privatnog sektora, pretežno od 18 do 49 godina, a podaci su prikupljani tokom maja 2020. godine.

Iako su zaposleni uglavnom upoznati sa regulativom koja omogućava očevima da koriste roditeljsko odsustvo (od trećeg meseca do godinu dana bebinog života), većina ispitanika (79,4 odsto) smatra da je ipak majka ta koja treba da koristi čitavo odsustvo, ili bar njegov veći deo. Tog mišljenja je 47 odsto žena, a jedna petina ispitanika (20,3 odsto) smatra da oba roditelja treba da ga koriste podjednako.

Kao jedan od glavnih razloga zašto majka treba da koristi čitavo odsustvo u 46,6 odsto slučajeva navodi se dojenje, a potom sledi tradicija – trećina ispitanika smatra da majke tradicionalno imaju glavnu odgovornost za podizanje dece.

Nešto više od petine učesnika u istraživanju (21,5 odsto) veruje da majke bolje vaspitavaju decu nego očevi, petina smatra da je razlog fiziološka i emotivna povezanost majke i deteta, a svaki deseti ispitanik da je bolje da majke ostaju sa decom jer očevi više zarađuju.

Odsustvo u periodu od navršena tri meseca do godinu dana detetovog života iskoristilo je svega pet ispitanih očeva.

U najvećem broju slučajeva (69 odsto) očevi koji su učestvovali u istraživanju kao razlog za to što nisu koristili roditeljsko odsustvo navode jednostavno činjenicu da su „odsustvo koristile majke“. Stav većine žena (58,3 odsto) je da „otac nije imao potrebu da koristi odsustvo, jer su one brinule o deci“.

Zaposleni u državnom sektoru češće nego zaposleni u privatnom sektoru opisuju svoje preduzeće kao nepodsticajno da očevi koriste odsustvo (93 odsto u državnom, naspram 82 odsto u privatnom sektoru). Čak 78,4 odsto zaposlenih smatra da preduzeće u kojem rade ne primenjuje mere koje bi podstakle očeve da se više uključe u odgajanje deteta nakon prvog rođendana.

I kod ispitanika koji su naveli da u njihovom preduzeću postoje podsticajne mere, one se najčešće svode na informisanje zaposlenih o mogućnostima korišćenja roditeljskog odsustva. Istovremeno, četvrtina ispitanika nije upoznata da li uopšte postoje bilo kakve mere podsticaja.

Većina smatra da bi fleksibilne radne forme poput kasnijeg dolaska na posao, usklađivanje radnog vremena sa radnim vremenom institucionalne podrške za brigu o deci, rad od kuće nekoliko dana mesečno – pomogle roditeljima da usklade poslovni život i brigu o maloj deci, navela je SeConS grupa.

Izvor: Danas, 24.08.2020.
Naslov: Redakcija