Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji


Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 13. avgusta 2015. godine, usvojeno je Rešenje o imenovanju članova Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, čime su kompletirane sve strukture potrebne za vođenje pregovora sa Evropskom unijom.

Pregovarački tim ima 24 člana, među kojima su stručnjaci iz državne administracije, nevladinog sektora, univerzitetski profesori, ali i predstavnici medija.

Pregovarački tim učestvuje u izradi pregovaračkih pozicija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj unijii zadužen je za vođenje pregovora o pristupanju, po svim poglavljima i u svim fazama pregovora.

REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014), na predlog ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije,

Vlada donosi

REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

1. Imenuju se za članove Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj Uniji:

1)         Milovan Filimonović, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

2)         Roksanda Ninčić, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova;

3)         Duško Lopandić, šef Stalne diplomatske misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji;

4)         Ksenija Milenković, v. d. direktora Kancelarije za evropske integracije;

5)         mr Katarina Terzić, šef Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije;

6)         dr Vladimir Međak, pomoćnik direktora Kancelarija za evropske integracije;

7)         dr Vladimir Krulj, savetnik ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije;

8)         dr Bojan Milisavljević, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

9)         Milun Trivunac, v. d. pomoćnika ministra privrede;

10)       Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije;

11)       Jugoslav Milačić, savetnik ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije;

12)       Prof. dr Tatjana Jovanić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu;

13)       Vesna Hreljac – Ivanović, pomoćnik ministra finansija;

14)       Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike;

15)       Prof dr Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

16)       Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

17)       Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine;

18)       mr Vladimir Ateljević, savetnik ministra bez portfelja zaduženog za evropske integracije;

 

19)       Doc. dr Mirjana Drenovak – Ivanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

20)       Prof. dr Anđelka Mihajlov, profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu;

21)       dr Sanja Danković Stepanović, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

22)       Ana Ilić, v. d. zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije;

23)       Slobodan Arežina, direktor programa RTV;

24)       Damjan Jović, v. d. zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

2. Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije"

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje sadržan je u tački 3. Odluke o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 71/2015) kojim je propisano da članove Pregovaračkog tima, na predlog člana Vlade zaduženog za evropske integracije, imenuje Vlada posebnim rešenjem.

Pravni osnov za donošenje zaključka sadržan je i u članu 43. stav 2. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014) prema kojem Vlada rešenjem odlučuje o postavljenjima, imenovanjima i razrešenjima u upravnim stvarima i u drugim pitanjima od pojedinačnog značaja.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za evropske integracije, 17.08 2015.