Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O MERAMA ZA OČUVANJE I JAČANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Manje učešće za kupovinu prvog stana nije obavezno, banke i dalje mogu tražiti 20 odsto


Građane zainteresovane za stambene kredite prethodnih dana zabrinula je informacija da će se iznos učešća za taj kredit povećati na 30 odsto. U međuvremenu oglasila se Narodna banka Srbije sa saopštenjem da se iznos učešća spušta na 10 odsto iznosa, ali da banke i dalje mogu same da odrede koliki će procenat biti. Šta to znači i koliko je kupovina nekretnine olakšana ili otežana govorio je profesor sa Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.

Očekivanje od novog propisa je stimulisanje konkurencije na tržištu stambenih kredita i olakšan pristup građana kreditima za kupovinu prvog stana, stoji u saopštenju NBS. Šta to znači za građane?

- Ovo je jedna nestandardna situacija u kojoj se teško predviđa šta će se u bliskoj budućnosti dešavati. Svi su razmišljali koju meru treba preduzeti, a ovo je mera labavljenja i ona predstavlja jedan trend koji je došao sa razvijenih tržišta koje su isto spustile taj minimalni nivo kapitalne adekvatnosti, u prevodu malo smanjile stabilnost finansijskog sektora, jer ne vredi biti stabilan ako vi na duži rok nemate podršku privrede, jer kao što sam već rekao u pitanju je venredna situacija, a ideja je da krediti budu lakše dostupni - navodi Grubišić.

Otkud onda prvobitna najava podizanja iznosa učešća, to je zabrinulo građane?

- Povećanje na 30 odsto bilo je zarad stabilnosti, takvo razmišljanje izgleda, testirale su se te dve mogućnosti. Ako hoćete da postignete stabilnost bankarskog sektora vi podižete učešće i time garantujete da će time biti manje loših kredita. S druge strane ukoliko target podignete vi time otežavate izdavanje kredita - dakle stabilniji ste, ali teže se odobravaju krediti. Banke su uvele ove nove mere, spustile iznos i time možda ugrozile taj prvobitni cilj, a to je stabilnost bankarskog sektora. Ali kada je nestandardna situacija, školske mere i razmišljanje ne daju određene rezultate. Moram da napomenem da ovo spuštanje targeta znači samo minimalan nivo, ispod kojeg banke ne smeju da idu, ali će one u skladu sa svojom politikom donositi odluke koliki će taj iznos biti. -

Manji iznos učešća znači veću ratu za građane?

- Minimalno učešće znači prostor da se odobri više kredita jer će biti niža rata. Ukoliko je u pitanju nepokretnost u vrednosti od 50 hiljada evra, nije svejedno da li ćete uzeti 45 hiljada evra, to je kada je 10 odsto učešća ili će biti 40 hiljada evra. To može da čini razliku od 20, 30, 40 evra u zavisnosti od kamatne stope banke. To nekoj porodici može puno da znači prilikom podnošenja i odobravanja kredita. Banke ovde imaju postavljena dva cilja - jedan je stabilnost odnosno što manje loše odobrenih kredita, a drugi da odobre što više kredita - navodi Grubišić.

Na osnovu čega će banke da odlučuju ko će koliko učešće da ima?

- Prvo će biti ostavljeno na bankama da se odluče prema regulatoru, odnosno da prihvate nešto što je standard i na osnovu toga će postaviti svoje minimalno učešće. Ja tu očekujem da će neka banke sa lošim bilansom ići na viši iznos učešća u startu. Imamo 27 banaka, možda će neka ići i na podizanje zbog stabilnosti na 30 odsto. Ali svaki klijent će biti dodatno procenjivan i biće odstupanja, jer banka ima na to pravo, prema pojedinačnim klijentima.

Ukoliko kupujete stan od 50.000 evra, za učešće vam je potrebno 5 hiljada evra, ukoliko je u pitanju 10 odsto. Uz, na primer, rok otplate 25 godina rata bi iznosila oko 213 evra, sa recimo 3 odsto kamate. Dok bi sa 20 odsto učešća rata bila za oko 30 evra niža. -

Iz Udruženja banaka kažu da ne postoji nikakva inicijativa za povećanje obaveznog učešća ni na nivou pojedinih banaka, a još manje na nivou bankarskog sektora. Kada je reč o odobravanju stambenih kredita, dodaju, nema promene u kreditnoj politici koja je važila prethodnih meseci.

"Uslovi za stambene kredite su veoma povoljni. Prema podacima Narodne banke prosečna kamatna stopa na ovu vrstu zajmova u prvom tromesečju iznosila je 2,7%. Ono što građani moraju znati, to je da svaka banka vodi svoju poslovnu politiku, i da posmatra svakog klijenta pojedinačno. Nije nužno da identične uslove može dobiti svaki klijent, jer se njegova kreditna sposobnost procenjuje na osnovu niza relevantnih faktora. Mi zato uvek pozivamo građane da prvo u svojoj banci zatraže kompletnu i preciznu informaciju o mogućnostima koje su im na raspolaganju", navode iz Udruženja banaka.

Udruženje banaka navodi i da visina učešća svakako jeste jedan od faktora u definisanju plana otplate.

"Međutim, ključni parametri za banke prilikom odobravanja stambenih kredita su pre svega kreditna sposobnost klijenta i kvalitet hipoteke. Ovi parametri direktno utiču i na visinu kamatne stope pa samim tim i na visinu otplatnog anuiteta (iznos rate kredita). Svaki klijent bi trebalo da sa bankom razmotri ono što mu je ponuđeno na osnovu njegovog pojedinačnog profila, kako bi za sebe pronašao optimum između učešća, dužine trajanja kredita i iznosa mesečnih rata", navodi Udruženje banaka.

Izvor: Vebsajt N1, Marija Komazec, 15.06.2020.
Naslov: Redakcija