Zastava Bosne i Hercegovine

APLICIRANJE ZA VIZU TIPA D PREKO EKONZULATA: Svi stranci koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle od sada mogu onlajn da apliciraju za vizu tipa D, za duži boravak do 180 dana


Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović prisustvovali su u prostorijama te kancelarije predstavljanju nove elektronske usluge – eKonzulat.

Svi stranci koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle od sada mogu onlajn da apliciraju za vizu tipa D, za duži boravak do 180 dana, putem usluge dostupne na internet adresi https://ekonzulat.gov.rs/.

Uvođenjem ove usluge znatno se olakšava rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije na viznim poslovima, posebno u onim zemljama odakle dolazi veliki broj lica koja se zapošljavaju u našoj zemlji.

Čim aplicira za vizu D, strani državljanin dobija ID broj svog zahteva i poslodavac koji namerava da ga zaposli može podneti zahtev za radnu dozvolu Nacionalnoj službi za zapošljavanje tako da se postupci izdavanja vize i izdavanje radne dozvole vode paralelno. Na taj način postupak izdavanja dozvole za rad je daleko efikasniji.

Kada dobije vizu D po osnovu zapošljavanja, po dolasku u Srbiju za period za koji mu je odobrena viza D (na primer 180 dana), stranac ne mora da podnosi zahtev za privremeni boravak, jer ova viza po osnovu zapošljavanja za tih 180 dana znači da ima regulisan boravak u našoj zemlji.

U tom slučaju poslodavac koji namerava da ga zaposli aplicira samo za radnu dozvolu, a u slučaju da i nakon 180 dana ostaje da radi u Srbiji, stranac kome je odobrena viza D podnosi zahtev za privremeni boravak.

Korisnici eKonzulata biće, pre svega, državljani zemalja Azije (Kina, Indija, Bangladeš, Pakistan, Nepal), kao i državljani Turske, Rusije, Ukrajine, Egipta, koji u velikom broju dolaze da rade, uglavnom na velikim infrastrukturnim projektima u Srbiji.

Kada je reč o strukturi lica koja apliciraju za ovu vrstu viza, reč je o radnicima svih profila, koji su deficitarni u Srbiji, dok manji broj čine inženjeri i drugi visokoobrazovani kadrovi.

Postupak onlajn apliciranja za vizu tipa D za duži boravak do 180 dana, u prvoj fazi će biti samo po osnovu zapošljavanja i odnosi se na sve strance koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle.

U sledećoj fazi razvoja aplikacije, očekujemo da će se na ovaj način, elektronskim putem, moći aplicirati i za ostale tipove viza (po osnovu školovanja, spajanja porodice, vlasništva nad nepokretnostima, lečenja i medicinske nege).

Postupak za dobijanje vize tipa D

 1. Korisnik putem eKonzulata https://ekonzulat.gov.rs/ kreira nalog na Nacionalnom portalu za elektronsku identifikaciju (gov.rs), čime postaje eGrađanin i inicira podnošenje zahteva popunjavanjem same forme zahteva.
 2. Podnošenje zahteva izvršava se kroz vizard u 4 koraka:
  1. Popunjavaju se lični podaci vezani za samo lice koje aplicira, podaci o porodici ako je ima i podaci o zaposlenju.
  2. Podaci o putnoj isptavi.
  3. Podaci o vizi (bira se DKP kom se korisnik obraća, za sada može da aplicira samo za vizu D po osnovu namere da se zaposli), podaci o prethodnim boravcima u RS ako ih je bilo, podaci o nameravanom budućem boravištu u RS (adresa u RS).
  4. Dodavanje prateće dokumentacije – pored fotografije, pasoša, pozivnog pisma korisnik je u obavezi da priloži i druga dokumenta koja DKP zahteva. Takođe na ovom poslednjem koraku korisnik dobija instrukciju za plaćanje takse za obradu zahteva vize, tako da DKP ne uzima zahtev u razmatranje dok uplata nije evidentirana – uplata ne ide preko sistema već korisnici dobijaju samo instrukcije za plaćanje.
 3. Nakon podnetog zahteva od strane korisnika i evidentirane uplate za podneti zahtev, DKP preuzima zahtev u svoj VIS gde radi dalju obradu zahteva i menja status zahteva o čemu je stranka obaveštena putem imejla (svaka promena statusa inicira slanje mejla ka korisniku).
 4. DKP ima mogućnost da izmeni status zahteva, ali i da pošalje korisniku komentar, traži dopunu zahteva i pošalje prilog.
 5. Nakon što je korisniku odobren zahtev, korisnik se mora pojaviti u DKP kako bi mu viza bila upisana u pasoš.

Na samom portalu korisniku je dostupna i opcija "Procedure" gde se nalaze sve bitne infomacije o procesu apliciranja za vizu i neophodne dokumentacije koja se očekuje od korisnika, kao i sekcija pomoć gde se nalaze najčešće postavljena pitanja i odgovori.

Ministarstvo spoljnih poslova obezbedilo je i korisničku podršku tako da se korisnici mogu obratiti putem imejla ukoliko imaju problem sa korisničkim nalogom ili dodatna pitanja u vezi sa elektronskim podnošenjem zahteva za vizu tipa D.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.05.2021.
Naslov: Redakcija