Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJENE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKA O ZATVARANJU GRANICA, IZMENA I DOPUNA ODLUKE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2 ZARAZNOM BOLEŠĆU I NAREDBA O IZMENI NAREDBE O ZABRANI OKUPLЈANJA U REPUBLICI SRBIJI NA JAVNIM MESTIMA U ZATVORENOM I OTVORENOM PROSTORU: • "Sl. glasnik RS", br. 76/2020 od 21.5.2020. godine


U "Sl. glasniku RS", br. 76/2020 od 21.5.2020. godine objavljene su:

Odluka o prestanku važenja Odluke o zatvaranju graničnih prelaza;

- Prestala je da važi Odluka o zatvaranju graničnih prelaza ("Sl. glasnik RS", br. 25/2020, 27/2020, 35/2020, 47/2020 i 66/2020) kojom su bili zatvoreni granični prelazi za međunarodni drumski, železnički i rečni saobraćaj, kao i pogranični saobraćaj prema Mađarskoj, Rumuniji, Republici Bugarskoj, Republici Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, navedeni u Prilogu koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo. Od 21.5.2020. godine navedeni granični prelazi ponovo su otvoreni za međunarodni drumski, železnički i rečni saobraćaj, kao i pogranični saobraćaj.

Odluka o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju;

- Prestala je da važi Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u republiku Srbiju ("Sl. glasnik RS", br. 37/2020) kojom su bili zatvoreni svi granični prelazi za ulazak putnika u Republiku Srbiju - u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama. Od 21.5.2020. godine navedeni granični prelazi ponovo su otvoreni za ulazak putnika u Republiku Srbiju - u međunarodnom drumskom, železničkom i rečnom saobraćaju, kao i za ulazak preko graničnih prelaza za pogranični saobraćaj prema susednim zemljama.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću;

- Lica koja su, nakon izolacije i lečenja, odnosno jednog negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2, otpuštena na kućno lečenje, dužna su da, nakon otpusta, ostanu pod zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), nakon čega se ponovo testiraju na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta (prethodnom verzijom je bilo propisano da nakon dva uzastopna negativna testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2).

- Svim licima koja ulaze u Republiku Srbiju, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pismeno obaveštenje - zdravstveno upozorenje, dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku, o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19. Izgled i sadržinu obaveštenja utvrđuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

- Strani državljani kojima je rok važenja privremenog boravka u Republici Srbiji istekao nakon dana proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, mogu ući u Republiku Srbiju najkasnije do 1. jula 2020. godine i zakonito podneti zahtev za produženje privremenog boravka u roku od 30 dana od dana ulaska u Republiku Srbiju. Smatra se da je privremeni boravak stranog državljanina važeći u trenutku njegovog ulaska u Republiku Srbiju, a da do okončanja postupaka po podnetom zahtevu za produženje privremenog boravka strani državljanin zakonito boravi u Republici Srbiji.

- Svim licima kojima je prilikom ulaska u Republiku Srbiju, u skladu sa ranije važećim propisom, određena mera stavljanja pod zdravstveni nadzor na akutno respiratorno oboljenje izazvano novim Korona virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana (izolacija u kućnim uslovima), a koja do dana stupanja na snagu ove odluke nije istekla, danom stupanja na snagu ove odluke izrečena mera obustavlja se od daljeg izvršenja.

- Ukinuta je izolacija za zdravstvene radnike i lica kojima je određena kućna izolacija.

- Odluka je na snazi od 22.5.2020.

Naredba o izmeni Naredbe o zabrani okuplјanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru;

- Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima u zatvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 100 lica (prethodnom verzijom bilo je propisano više od 50 lica).

 - Radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zabranjuju se javna okupljanja na celoj teritoriji Republike Srbije na javnim mestima na otvorenom prostoru - kada se istovremeno okuplja više od 100 lica(prethodnom verzijom bilo je propisano više od 50 lica).

Izvor: Redakcija, 24.5.2020.