Zastava Bosne i Hercegovine

KONTAKT CENTAR REPUBLIČKIH INSPEKCIJA: Za šest nedelja rada obrađeno više od 3.000 prijava


Jedinstveni Kontakt centar republičkih inspekcija, koji pokriva rad 44 inspekcije sa republičkog nivoa, u prvih šest nedelja svog rada primio je i obradio 3.086 prijava, objavilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Ovaj sistem je građanima i privrednicima u Srbiji omogućio da elektronskim putem, preko onlajn formulara na sajtu www.inspektor.gov.rs ili telefonom na broj 011/63-50-322, u razgovoru sa operaterima ili ostavljajući govornu poruku, mogu da prijave razne vrste nepravilnosti koje su u domenu kontrole republičkih inspekcija, ali i nedoslednosti u postupanju samih inspektora.

Kontakt centar je u proseku, u prvih šest nedelja, od 25. marta do 12. maja, dnevno primao 74 predmeta, a nadležnim inspekcijama je prosleđeno 1.357 predmeta, rečeno je u Ministarstvu. Preko Kontakt centra, kako je precizirano, strankama su pružene i informacije i pravna podrška, a bilo je i predmeta koji nisu u nadležnosti republičkih inspekcija, predmeta kod kojih je procenjen neznatan rizik, dupliranih predmeta, grešaka kod glasovnih poruka, nepotpunih predstavki - i to ukupno 1.729 predmeta.

Najviše upita Kontakt centar je prosledio Tržišnoj inspekciji, njih 530, što je 39 odsto ukupnog broja predmeta. Inspektoratu rada prosleđen je 331 predmet, Sanitarna inspekcija dobila je 107 upita, Poreska inspekcija 109, Zdravstvena inspekcija 67, a inspektorima socijalne zaštite upućeno je 25 upita.

Najviše upita, njih 49 odsto, došlo je putem telefona, 30 odsto preko glasovne poruke, a 21 procenat preko online formulara na sajtu www.inspektor.gov.rs. Iz Ministarstva su podsetili da je uvođenje jedinstvenog Kontakt centra republičkih inspekcija, uz sistem e-Inspektor, deo procesa reforme inspekcijskih službi u Srbiji, kao jednog od veoma važnih segmenata reforme javne uprave u Srbiji.

Sistem e-Inspektor (www.eisnpektor.gov.rs), je interni alat koji inspektorima olakšava rad, sadrži potrebne naloge, izveštaje, zapisnike, rešenja, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredni prestup, a omogućava i uvid u nalaze drugih inspekcija. U registru subjekata i objekata inspekcijskog nadzora nalazi više od dva miliona firmi, kao i škole, bolnice, obdaništa, fakulteti, koji su takođe predmet nadzora.

Svi iz tog registra se rangiraju po stepenu rizika, koji pomaže inspektorima da vide da li je potrebna češća kontrola, a prvi put inspektori mogu da vide i istoriju nadzora.

Kao jedno od dostignuća sistema e-Inspektor, kakao smatraju u Ministarstvu, jeste standardizvano postupanje kod izricanja mera ili kazni, pa tako više nije moguće da dva inspektora, u dva mesta u Srbiji, koji postupaju po istim nalozima, izreknu različite mere.

Republički inspektori u Srbiji godišnje urade oko 500.000 nadzora, a gotovo polovina se odnosi na kontrolu hrane i to na ulasku u zemlju, odnosno u prometu. Podseća se i da u Srbiji trenutno rade 2.384 republička inspektora, što je tri puta manje od referentnog broja, mereno prema broju stanovnika ili veličini privrede.

Sve republičke inspekcije na internet sajtu www.inspektor.gov.rs objavljuju obavezne obrasce i kontrolne liste, kao što je propisano Zakonom o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018) i postupke u okviru njihovih nadležnosti. Sada se sve redovne inspekcije na terenu sprovode u skladu sa tim objavljenim listama.

Ovo je, kako je istaknuto, od velike važnosti za privrednike, jer im omogućava predvidivo poslovanje, pošto na pomenutom sajtu mogu da pronađu sve informacije o uslovima koje moraju da ispune kako bi poslovali u skladu sa propisima.

Izvor: Vebsajt 021, 20.05.2020.
Naslov: Redakcija