Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆI DAN SAVETOVANJA KOMPANIJE PARAGRAF, ZLATIBOR, 22-25. MAJ 2016. GODINE, "NOVINE I PRIMENA OPŠTIH I FINANSIJSKIH PROPISA U JAVNOM I U PRIVATNOM SEKTORU": Razmatrane teme vezano za internu kontrolu i reviziju u javnom sektoru, teme vezane za oblast obrazovanja, aktuelnosti u primeni poreskih propisa, propisa iz oblasti zarada i radnih odnosa


Trećeg dana Savetovanja, 24. maja 2016. godine, u organizaciji kompanije Paragraf, pod nazivom "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru" organizovana su predavanja za učesnike iz javnog i privatnog sektora.

Za učesnike iz javnog sektora razmatrane su teme vezano za internu kontrolu i reviziju u javnom sektoru, kao i teme vezane za oblast obrazovanja.

Jasmina Vratonjić, odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", govorila je na temu sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava, nakon čega je odgovarala na pitanja učesnika.

Lazar Ignjatov, direktor službe za Internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je predavanje o uspostavljanju i funkcionisanju sistema interne revizije i odgovarao na pitanja prisutnih.

Biljana Antić, prosvetni inspektor Grada Beograda, izlagala je na temu radnih odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Mirjana Popović, savetnik Vrhovnog kasacionog suda, održala je predavanje o uporenom prikazu odredaba novog i važećeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon čega je odgovarala na mnogobrojna pitanja učesnika.

Veoma interesantna predavanja su obeležila i privatni sektor, gde je pomoćnik glavnog urednika i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", Olica Pješčić, otvorio diskusiju na temu aktuelnih pitanja u primeni propisa o PDV-u u građevinarstvu.

Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", održao je predavnje o oporezivanju porezom po odbitku na usluge koje pružaju nerezidentna pravna lica (predmet oporezivanja, podnošenje poreske prijave i ostala aktuelna pitanja).

Mr Dejan Dabetić, viši savetnik u Ministarstvu finansija, Rukovodilac grupe za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, izlagao je na temu primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja na prihode koji se oporezuju porezom po odbitku.

Dr Marina Protić, odgovorni urednik za računovodstvo i reviziju stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", govorila je na temu rečunovodstvenog evidentiranja poreza po odbitku, sa posebnim osvrtom na ispravke grešaka i zamenu finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

Izvor: Redakcija, 24.05.2016.