Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI: Za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs. O zasnivanju radnog odnosa rešenjem odlučuje direktor Agencije


Pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije trenutno se nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji.

Kako stoji u predloženom rešenju, akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji donosi direktor uz saglasnost Vlade Srbije, a za popunjavanje radnih mesta u Agenciji nije obavezan konkurs.

O zasnivanju radnog odnosa u Agenciji, rešenjem odlučuje direktor Agencije.

Agencija putem bezbednosne provere utvrđuje da li postoje bezbednosne smetnje da se neko zaposli ili bude vraćen na posao na osnovu pravosnažne odluke nadležnog organa.

Kako se navodi, provera se može vršiti samo uz prethodnu pisanu saglasnost osobe koja popunjava upitnik sa identifikacionim podacima, na obrascu koji utvrđuje direktor. Ukoliko odbije da ga popuni ili potpiše, smatra se da je odustala od radnog odnosa.

Pripadnici BIA dužni su da pohađaju stručne obuke, usavršavaju se i polažu poseban stručni ispit.

Postupak, program i način pohađanja obuke i polaganja ispita utvrđuje direktor, baš kao i postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika.

Kako je navedeno u obrazloženju zakona, izmene su bile neophodne radi usklađivanja sa Zakonom o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018) i Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016, 108/2016 i 113/2017), čija primena je predviđena od 1. januara 2019. godine.

Pred poslanicima je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije.

Tim rešenjem bi, prema obrazloženju Vlade, trebalo da se poboljša položaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, posebno profesionalnih vojnika, podoficira i oficira koji su u službi na određeno vreme, a preciznije se definiše i status civila u vojsci.

Na dnevnom redu je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odbrani, a kao jedan od razloga za donošenje zakona je potreba da se precizira koji su to tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije koje je, kako se navodi, neophodno okvirno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane i kao takve ih posebno zaštititi.

Pred poslanicima je i Predlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme, a ključna novina je da se daje mogućnost stranom ulagaču da bude većinski vlasnik kapitala.

To znači da nivo stranih ulaganja nije ograničen u pravnim licima koja se bave prometom naoružanja i vojne opreme.

U tom smislu, međutim, postoji eksplicitan zahtev da se ne može menjati namena proizvodno tehnoloških celina koje služe za proizvodnju ili vršenje usluga od posebnog značaja za odbranu zemlje bez saglasnosti nadležnog organa državne uprave.

Izuzetak za strana ulaganja je napravljen kod proizvođača naoružanja i vojne opreme koji pripadaju Odbrambenoj industriji Srbije.

Izvor: Vebsajt RTV, 24.04.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija