Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PRIVREDNE, APELACIONE, VIŠE, UPRAVNI I PREKRŠAJNI APELACIONI SUD


- OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PRIVREDNE SUDOVE -

Na ispit za privredne sudove koji će se održati dana 10.05.2018. godine u 10,30 časova (registracija počinje od 09,30 časova) u sali Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, ulica Kralja Milana br. 14, dužni su da pristupe svi kandidati čija se imena nalaze na spisku u prilogu.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade skupštine, sve do okončanja celog ispita.

Spisak svih kandidata koji polažu ispit za Privredne sudove

- OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA UPRAVNI SUD -

Na ispit za upravni sud koji će se održati dana 08.05.2018. godine u 10,30 časova (registracija počinje od 09,45 časova) u sali Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, ulica Kralja Milana br. 14, dužni su da pristupe svi kandidati čija se imena nalaze na spisku u prilogu.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade skupštine, sve do okončanja celog ispita.

Spisak svih kandidata koji polažu ispit za Upravni sud

- OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA APELACIONE SUDOVE -

Na ispit za apelacione sudove koji će se održati dana 11.05.2018. godine u 10,30 časova (registracija počinje od 10,00 časova) u prostorijama Visokog saveta sudstava, Beograd, ulica Resavska 42, dužni su da pristupe svi kandidati čija se imena nalaze na spisku u prilogu.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade Visokog saveta sudstva, sve do okončanja celog ispita.

Spisak svih kandidata koji polažu ispit za Apelacione sudove

- OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA VIŠE SUDOVE -

Na ispit za više sudove koji će se održati dana 09.05.2018. godine u 10,30 časova (registracija počinje od 10,00 časova) u sali Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, ulica Kralja Milana br. 14, dužni su da pristupe svi kandidati čija se imena nalaze na spisku u prilogu.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade skupštine, sve do okončanja celog ispita.

Spisak svih kandidata koji polažu ispit za Više sudove

- OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PREKRŠAJNI APELACIONI SUD -

Na ispit za Prekršajni apelacioni sud koji će se održati dana 07.05.2018. godine u 10,30 časova (registracija počinje od 10,00 časova) u sali Narodne skupštine Republike Srbije, Beograd, ulica Kralja Milana br. 14, dužni su da pristupe svi kandidati čija se imena nalaze na spisku u prilogu.

Kandidati se obaveštavaju da neće biti dopušteno napuštanje zgrade skupštine, sve do okončanja celog ispita.

Poželjno je da, od stručne literature, kandidati ponesu:

  1. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US i 24/2018);
  2. Zakon o javnom redu i miru ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 24/2018);
  3. Zakon o oružju i municiji ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015).

Spisak svih kandidata koji polažu ispit za Prekršajni apelacioni sud

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 24.04.2018.
Naslov: Redakcija