Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNICI UKAZUJU DA TEZA "NEMA TELA - NEMA DELA" VIŠE NE STOJI: Postoji niz drugih mogućnosti za dokazivanje ubistva, poput DNK analiza


Stav da "nema tela - nema dela" više ne stoji, saglasni su pravnici, koji ukazuju da sada postoji niz drugih mogućnosti za dokazivanje ubistva, poput DNK analiza.

Ova teza važila je uglavnom dok nisi bila razvijena DNK veštačenja pomoću kojih je sada, uz druge dokaze, moguće dokazati nečije ubistvo.

"Teret dokazivanja je na tužiocu, da dokaže da je neko ubijen, kao i da pruži sudu i obrazloži razloge zašto telo ili delovi tela ne mogu da budu pronađeni. Ne postoji savršen zločin", rekao je zamenik Višeg javnog tužioca u Beogradu i predsednik Udruženja sudija i tužilaca Nenad Stefanović.

Takođe je ukazao na pravosnažnu presudu niškog suda kojom je optuženi za ubistvo osuđen na 11 i po godina zatvora početkom sedamdesetih godina prošlog veka, a da telo ubijenog nikada nije pronađeno.

Osuđen je na osnovu iskaza ključnog svedoka koji ih je poslednji video zajedno pre nestanka ubijenog, naveo je Stefanović primer iz domaće sudske prakse.

Da više ne stoji teza 'nema tela, nema dela', saglasan je i beogradski advokat Goran Petronijević.

"To je važilo pre, međutim, danas ima mnogih sofisticiranijih metoda koje mogu da dokažu ubistvo", naglasio je Petronijević.

Izvor: Vebsajt RTV, 20.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija