Zastava Bosne i Hercegovine

UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI RADA PRAVOSUĐA: Udruženje sudija i tužilaca predlaže aktivniju ulogu advokata u postupku dostave poziva, tužbi, presuda drugih pismena, koji bi ubuduće obaveštenja suda primali imejlom


Postupak dostavljanja sudskih poziva, tužbi, presuda drugih pismena već tradicionalno je usko grlo parničnog postupka domaćem pravnom sistemu, smatraju u Udruženju sudija i tužilaca Srbije (UST) i predlažu aktivniju ulogu advokata u postupku dostave, koji bi ubuduće obaveštenja suda primali imejlom.

"U eri kompjutera apsolutno je nužno dozvoliti mogućnost da sudski pozivi, dopisi i slično budu dostavljeni advokatima elektronskim putem na imejl, ali bez potrebe prijema povratne informacije o tome da li je poziv zaista primljen", kaže sudija Jelena Gajić iz UST.

Prema predlogu UST, koji je dostavljen Ministarstvu pravde na razmatranje radi unapređenja efikasnosti rada pravosuđa, svaki advokat bio bi u obavezi da sudu, prilikom preduzimanja prve radnje, dostavi adresu elektronske pošte.

Gajić pojašnjava da bi aktivna uloga advokata podrazumevala obavezu da vrši proveru sopstvene elektronske pošte.

Udruženje sudija i tužilaca Srbije smatra i da bi određene informacije mogle da se saopštavaju strankama i telefonskim putem, uz sačinjenu službenu belešku o razgovoru.

"Imperativ urednog postupka dostavljanja i njegovog ubrzanja mora se odnositi na sve učesnike postupka, a ne samo na sud. Tehnički troškovi koji prate postupak dostavljanja (papir, štampa, angažovanje pošte, dostavljača i slično) bili bi znatno smanjeni", istakla je Gajić.

Ona je podsetila i na, kako kaže, potpuno bespotrebnu tehničku složenost povratnica koje sada zahtevaju od sudskih zapisničara i referenata da na istoj povratnici po više puta navode jedne te iste podatke (broj predmeta, imena stranaka i slično).

Ovo udruženje zalaže se za izmene odredbi o mesnoj nadležnosti sudova kojima bi se rasteretila preopterećenost beogradskih sudova, jer kako ukazuju, Zakon o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 87/2018 i 18/2020) iz 2011. nije bio u stanju da predvidi da će masovne tužbe biti jedna od osobenosti našeg pravnog sistema.

Ove i druge zakonske izmene UST je predložio Ministarstvu pravde u okviru predloga mera za unapređenje efikasnosti pravosuđa, poput uvođenja sistema pilot presuda i ponovnog normiranja kolektivnih tužbi u masovnim predmetima.

Iz Ministarstva pravde su poručili da će svi predlozi biti razmotreni u toku rada na izmenama Zakona o parničnom postupku.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.02.2021.
Naslov: Redakcija