Zastava Bosne i Hercegovine

SVEDOČENJE ŽRTAVA I SVEDOKA PUTEM AUDIO-VIDEO LINKA: Opremu su dobili viši sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru


Prvih pet viših sudova u Srbiji dobilo je video-konferencijsku opremu i posebno opremljene prostorije u kojima će biti omogućeno svedočenje žrtava i svedoka putem audio-video linka.

Na ovaj način ubuduće će biti izbegnuta takozvana "sekundarna viktimizacija žrtava i svedoka" i njihovo neposredno susretanje sa optuženim pre, tokom i posle suđenja, što će ujedno doprineti i davanju kvalitetnijih iskaza pred sudom.

Videokonferencijska oprema, u vrednosti od 150.000 evra, donirana je sudovima okviru projekta "Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Republici Srbiji" koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji kao izabrani partner Ministarstva pravde, navodi se u zajedničkom saopštenju ovih institucija.

Opremu su dobili viši sudovi u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i Novom Pazaru.

Predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović pojasnio je da će žrtve od sada biti fizički odvojene od ostalih učesnika krivičnog postupka.

Biće u posebnoj prostoriji koja, kako je rekao, odiše ambijentom prijatnog dnevnog boravka, osećaće se bezbedno, što će omogućiti i njihov kvalitetan iskaz pred sudom.

"Često se dešava da od njihovog iskaza zapravo zavisi i sam ishod krivičnog postupka, a neretko i sudskih odluka. U tom smislu mislim da treba da se stvori atmosfera u kojoj će svedoci i žrtve moći da se osećaju slobodno, da mogu da svoju izjavu pred sudom daju bez traumatičnog ponavljanja posledica kroz koje prolaze prilikom svedočenja u sudskom postupku, naročito kada se radi o najtežim krivičnim delima protiv života i tela, protiv polnih sloboda", istakao je Stepanović.

Savetnik za pružanje podrške žrtvama i svedocima krivičnih dela Višeg suda u Beogradu Ljubinka Marković ukazala je da se iskaz dat putem video veze istovremeno snima, što znači da žrtva ne mora više puta tokom postupka da ponavlja svoj iskaz, kao što je to do sada bio čest slučaj.

"Svako takvo svedočenje predstavlja i ponavljanje stresne situacije. Uz pomoć ove opreme postupak je i za žrtve i za svedoke mnogo bezbolniji, čime se ubrzava i proces oporavka žrtve", naglasila je Marković.

Donacija predstavlja i doprinos efikasnijem radu pravosudnog sistema, jer otvara mogućnost umrežavanja više različitih sudova.

Predsednik Višeg suda u Beogradu ukazao je da se ovim umrežavanjem sudova eliminiše i potreba da svedok koji živi u drugom gradu putuje da bi svedočio, te da se ovo odnosi kako na regionalna suđenja, tako i na postupke pred inostranim organima.

Sve ovo ubrzava postupke i smanjuje troškove, a u situaciji pandemije umanjuje i epidemiološke rizike, navodi se u saopštenju.

Napominje se i da na ovaj način neposrednu komunikaciju sa žrtvom ili svedokom tokom njegovog svedočenja vodi isključivo sudija.

"Pitanja, naravno, mogu postavljati svi oni koji su procesno u toj mogućnosti, ali će sudija prilagoditi pitanja, isključiti sve one faktore koji destabilišu oštećenog, koji su pežorativni ili na bilo koji način žrtvu mogu učiniti emocionalno nestabilnom i nesposobnom da da pravi odgovor", objasnila je sudski savetnik Ljubinka Marković.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija