Zastava Bosne i Hercegovine

VISOKI SAVET SUDSTVA: Obaveštenje o datumu održavanja razgovora sa kandidatima koji su podneli prijave na Oglas za izbor sudija u prekršajnim sudovima


Visoki savet sudstva obaveštava kandidate koji su podneli prijave na oglas za izbor sudija u prekršajnim sudovima, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 83/20 od 10. juna 2020. godine, a koji podležu obavezi iz člana 50 stav 3. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US, 101/2013, 111/2014 - odluka US, 117/2014, 40/2015, 63/2015 - odluka US, 106/2015, 63/2016 - odluka US i 47/2017), da će se razgovor sa njima obaviti u prostorijama Visokog saveta sudstva, ulica Resavska 42 u Beogradu, dana 5. marta, 8. marta i 10. marta 2021. godine, a prema spisku i rasporedu koji je dat u prilogu.

Kandidati koji dolaze na razgovor su u obavezi da nose ličnu higijensku masku za zaštitu propisano postavljenu na licu.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 22.02.2021.
Naslov: Redakcija