Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, te zakoni iz oblasti obrazovanja i kulture


U danu za glasanje Narodna skupština Republike Srbije usvojila je:

 • Zakon o inovacionoj delatnosti,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prosvetnoj inspekciji,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju,
 • Zakon o tržištu kapitala,
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju,
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o utvrđivanju druge garantne šeme kao mera dodatne podrške privredi usled produženog negativnog uticaja pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine,
 • Zakon o kulturnom nasleđu,
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Kreativna Evropa (2021-2027),
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2079 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za Projektni zajam - Univerzitetska infrastruktura,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za ugovaranje stranog projekta o izgradnji) za Projekat izgradnje državnog puta 1.B reda br. 27 Loznica - Valjevo - Lazarevac, deonica Iverak - Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd - Požega), između kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca,
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Kambodže o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša,
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima,
 • Listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje,
 • Listu kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, zaključena je Četrnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 23.12.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija