Zastava Bosne i Hercegovine

PREKRŠAJNI APELACIONI SUD: Usvojena pravna shvatanja sa odvojenih sednica u 2021. godini


Na odvojenim sednicama sedišta i odeljenja Prekršajnog apelacionog suda održanim od 01.01.2021. godine do 21.11.2021. godine većinom glasova svih sudija zauzeta su sledeća većinska mišljenja:

- Vozaču koji noću na osvetljenom delu puta upravlja vozilom na kome nije uključeno nijedno svetlo za osvetljavanje puta, niti poziciona svetla, ne izriču se kazneni poeni i zaštitna mera na osnovu člana 335. stav 1. tačka 30. i člana 338. stav 1. tačka 18. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon).

Izvor: Vebsajt Prekršajnog apelacionog suda, 21.12.2021.
Naslov: Redakcija