Zastava Bosne i Hercegovine

OBAVEŠTENJE ZA PRAVNA LICA U NADLEŽNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA BEOGRADA


Istorijski arhiv Beograda obaveštava da usled izuzetno velikog broja primljenih zahteva, u skladu sa primenom Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) koji se odnose na izdavanje saglasnosti na listu kategorija i dostavu opštih akata (pravilnika), a u okviru objektivnih mogućnosti prijema i obrade istih od strane Istorijskog arhiva Beograda, da se rok za dostavu pomenute dokumentacije produžava i dalje o čemu će dalje obavestiti na ovaj način krajem januara meseca naredne godine kada se može nastaviti sa dostavljanjem.

Izvor: Arhiv Beograda, 24.12.2021. godine.
Naslov: Redakcija