Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Zaposleni koji rade i kao preduzetnici imaju viši iznos penzije


Svi penzioneri koji su radili kao preduzetnici dok su bili zaposleni i kod poslodavca mogu očekivati veći iznos penzije, jer se prilikom obračuna buduće naknade vrši sabiranje iznosa zarada i doprinosa i po osnovu zaposlenja i rada kao preduzetnika.

Iz Fonda PIO kažu da ova novina predstavlja obavezu za osiguranika, ali mu ona istovremeno i omogućava veći obim prava, jer se ista ostvaruju u skladu sa uplaćenim doprinosima.

“Odredbama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 5/2020 - usklađeni din. izn., 153/2020, 6/2021 - usklađeni din. izn., 44/2021 i 118/2021), predviđeno je da osiguranik koji ostvaruje prihode po više različitih osnova (radni odnos, samostalna delatnost, različite vrste ugovorenih poslova), doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaća po svim osnovama do iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa u skladu sa pomenutim zakonom”, objašnjavaju iz Fonda PIO.

Princip obaveznosti uplate doprinosa po više različitih osnova, po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, preuzet je iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US, 86/2019 i 62/2021) koji je stupio na snagu 2003. godine.

Naime, članom 174. pomenutog zakona bilo je propisano da doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćaju osiguranik-zaposleni, osiguranik samostalnih delatnosti i osiguranik-poljoprivrednik, ali i osiguranik koji ostvaruje ugovorenu naknadu po osnovu obavljanja poslova iz člana 12. istog zakona i kada nema svojstvo osiguranika po tom osnovu. Ovo je predstavljalo novinu u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja kojom je osiguraniku zaposlenom koji već plaća doprinose po tom osnovu utvrđena obaveza da uplaćuje i doprinos po osnovu obavljanja samostalne delatnosti. To znači da će se u konačnom obračunu penzije sabirati svi uplaćivani doprinosi.

Kada je reč o radnom stažu, radnici koji su kao preduzetnici ispunili uslov za penziju, ali im je ostalo još nekoliko godina da to pravo steknu i kao zaposleni kod poslodavca, moraju da okončaju rad da bi otišli u penziju.

“Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se pravo na penziju ostvaruje posle prestanka osiguranja. Takođe, prestankom osiguranja za ona lica koja su osigurana po više različitih osnova smatra se prestanak osiguranja po osnovu koga je prioritetno osiguran u smislu odredbi Zakona. Licu koje se nalazi u radnom odnosu i istovremeno ima registrovanu preduzetničku radnju na svoje ime, prestanak osiguranja po osnovu radnog odnosa smatra se prestankom osiguranja prilikom ostvarivanja prava na penziju”, naglašavaju iz Fonda PIO.

Ističu da u konkretnom slučaju lice ne može da ostvari pravo na penziju sve dok je osigurano po osnovu radnog odnosa, jer je prestanak radnog odnosa osnovni uslov za ostvarivanje tog prava.

Podsetimo, od 1. januara sve one koji su pred krajem radnog veka očekuju nove promene, odnosno pomeranje starosne granice.

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, starosna granica podiže se za dva meseca, pa će ženama za odlazak u penziju uz staž od najmanje 15 godina, biti potrebno 63 godine i četiri meseca života, umesto dosadašnjih 63 godine i dva meseca.

Za razliku od žena, za muškarce će i sledeće godine ostati isti uslovi, a to znači 65 godina starosti i 15 godina staža osiguranja.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Ljiljana Begović, 16.12.2021.
Naslov: Redakcija