Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: Javni servisi će se i 2022. godine finansirati iz budžeta i taksi


Radio televizija Srbije (RTS) i Radio televizija Vojvodine (RTV), finansiraće se i naredne godine delimično iz takse za javni medijski servis, a delimično iz budžeta.

Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015, 108/2016, 95/2018, 86/2019 i 153/2020) prvobitno je predviđeno da se RTS i RTV delimično finansiraju iz takse, a delimično iz budžeta od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2021.

Zakonom o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je na predlog Vlade Narodna skupština usvojila po hitnom postupku, privremeno se produžava uređivanje načina finansiranja osnovne delatnosti javnog medijskog servisa do kraja naredne godine.

Ovaj Zakon donet je po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanje njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Prilikom predlaganja ovog rešenja koje je ocenjeno kao "najcelishodnije", pošlo se od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Srbiji, visokih inicijalnih troškova štampe i distribucije računa i nesrazmerno visokih troškova kod pokretanja postupka naplate nenaplaćenih potraživanja.

Predlagač, takođe, ukazuje na potrebu da se obezbede uslovi za nesmetano obavljanje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa.

Kao najcelishodnije predloženo je rešenje da se u periodu do 31. decembra 2022. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz budžeta Srbije, a delimično iz takse za javne medijske servise, koja bi se naplaćivala preko računa za utrošenu električnu energiju, koji obezbeđuje visoki stepen naplate takse.

Narodna skupština je, takođe po hitnom postupku, usvojila i Zakon o izmeni i dopunama Zakona o javnim medijskim servisima, koji je vezan za unapređenje izbornih uslova.

U taj Zakon dodat je stav u kojem piše da su javni medijski servisi dužni da u redovnom informativnom programu, kao i u posebnim emisijama koje su posvećene izbornoj kampanji, postupaju u skladu sa principima nepristrasnog, pravičnog i uravnoteženog predstavljanja političkih subjekata, odnosno izbornih lista i kandidata na izborima.

Javnim medijskim servisima se posebno preporučuje da u cilju obaveštavanja javnosti o predizbornim radnjama kandidata, odnosno podnosilaca izbornih lista organizuju radio i televizijske duele ili sučeljavanja da bi se u vidu diskusije raspravila određena aktuelna politička pitanja.

Kao jedan od razloga za donošenje izmena i dopuna ovog zakona navodi se Sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora koji je zaključen krajem oktobra u Narodnoj skupštini između političkih stranaka učesnica Međustranačkog dijaloga pod pokroviteljstvom Narodne skupštine.

U Zakon je dodat član koji propisuje da se za obavljanje osnovne delatnosti, "Radio-televizija Vojvodine" do 31. decembra 2022. godine delimično finansira iz budžeta Srbije.

Sadašnja visina taksa od 299 dinara na mesečnom nivou nije dovoljna da Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine", nesmetano i u kontinuitetu obavlja svoju osnovnu delatnost, piše u obrazloženju.

Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine" će u 2021. godini ostvariti prihod od taksi za javni medijski servis u iznosu od 2,2 milijarde dinara.

Imajući u vidu da se visina takse za javni medijski servis neće menjati za 2022. godinu i da je za očekivati da će prihod od takse ostati na istom nivou potrebno je predvideti da se pored takse, u 2022. godini, izdvoje sredstva u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu("Sl. glasnik RS", br. 110/2021).

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su sredstva u budžetu Srbije za 2022. godinu u iznosu od 900 miliona dinara.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Nevena Petaković, 20.12.2021.
Naslov: Redakcija