Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojeni zakoni kojima se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru


U Danu za glasanje, 24. decembra 2020. godine, narodni poslanici su usvojili:

 1. Zakon o izmenama Zakona o državnim službenicima;
 2. Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama;
 3. Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;
 4. Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
 5. Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
 6. Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica;
 7. Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja;
 8. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji;
 9. Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava.
 10. Odluku o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, koji je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

U Danu za glasanje, 23. decembra 2020. godine, narodni poslanici jednoglasno su usvojili:

 • Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Predlog odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i
 • Predlog odluke o izboru predsednika i jednog člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o izboru članova Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca i iz reda profesora pravnog fakulteta.

Za članove Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca biraju se:

 • iz Republičkog javnog tužilaštva: Branko Stamenković, zamenik Republičkog javnog tužioca;
 • iz apelacionih javnih tužilaštava, Tužilaštva za organizovani kriminal i Tužilaštva za ratne zločine: Milan Tkalac, javni tužilac u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu;
 • iz viših javnih tužilaštava: Tanja Vukićević, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu;
 • iz osnovnih javnih tužilaštava: Boris Pavlović, javni tužilac u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu i Predrag Milovanović, zamenik javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;
 • iz javnih tužilaštava sa teritorije autonomne pokrajine: Branislav Ilić Jašanović, zamenik javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Novom Sadu;
 • za članove Državnog veća iz reda profesora pravnog fakulteta bira se: dr Slobodan Orlović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Narodna skupština usvojila je i Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija. Za članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija biraju se: Zorana Delibašić, Marija Aranđelović Jureša, Snežana Bjelogrlić, Žak Pavlović i Vukica Kužić.

Usvojen je Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenog kandidata Snežane Bijelogrlić koju Narodna skupština nije prihvatila za predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, zbog nespojivosti funkcija na koje je u međuvremenu izabrana, kao i Predlog odluke o izboru predsednika sudova, bez osporenog kandidata Zlatoja Ankića koji nije izabran za predsednika Osnovnog suda u Zrenjaninu.

Narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu i predsednika Privrednog suda u Beogradu, kao i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu i Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 23. i 24.12.2020.
Naslov: Redakcija