Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PDV I OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U 2021. GODINI"


Kompanija Paragraf organizovala je 23. decembra 2020. godine vebinar "Najnovije izmene i dopune Zakona o PDV i olakšice za zapošljavanje novih lica u 2021. godini".

Naime, na sednici Narodne skupštine, održanoj 17. decembra 2020. godine, usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, a usvojene izmene i dopune se primenjuju od 1. januara 2021. godine.

Izmene donose značajan broj novina, od kojih je svakako najvažnija izmena koja se tiče određivanja poreskog dužnika za promet u oblasti građevinarstva.

Pored toga, značajne izmene izvršene su kod oporezivanja prometa polovnih dobara (poseban postupak oporezivanja), zatim propisana su nova pravila o sporednom prometu, uvedena su neka nova poreska oslobođenja, propisana su pravila o izdavanju računa u elektronskom obliku, precizirana pravila o ispravci računa i dr. S tim u vezi, na vebinaru su detaljno analizirane navedene izmene i dopune Zakona o PDV.

Pored toga, izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koje su takođe usvojene 17. decembra, produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica (koje poslodavac ostvaruje u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa - od 65% do 75%).

S tim u vezi na vebinaru je bilo reči o primeni ovih olakšica u 2021. godini, kao i o olakšicama za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem.

Na vebinaru je takođe izložen uporedni prikaz olakšica i odgovoreno je na pojedina sporna pitanja u vezi sa njihovom primenom. Na kraju, bilo je reči i o aktuelnostima vezanim za obračun zarade za 2021. godinu (novi neoporezivi iznos zarade, nove osnovice doprinosa, minimalna zarada).

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV i koja vrše obračun zarada.

Predavači, Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", i Marija Torlak - odgovorni urednik stručnog časopisa "Poresko-računovodstveni instruktor", na vebinaru su obradili sledeće teme:

Analiza izmena Zakona o PDV:

 • Izmena pravila o sporednom prometu dobara i usluga
 • Promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva - nova pravila
 • Nova poreska oslobođenja za promet dobara i usluga
 • Izmena načina oporezivanja polovnih dobara - poseban postupak oporezivanja
 • Evidentiranje obveznika u sistem PDV u slučaju nepodnošenja evidencione prijave u propisanom roku
 • Izdavanje PDV računa u elektronskom obliku
 • Pravila o ispravci računa u kojem je pogrešno iskazan PDV
 • Ostale izmene i dopune

Olakšice za zapošljavanje novih lica u 2021. godini:

 • Produžen period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica (koje poslodavac ostvaruje u vidu prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa - od 65% do 75%)
 • Olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem
 • Uporedna analiza olakšica - prednosti i nedostaci
 • Pojedina sporna pitanja

Aktuelnosti vezane za obračun zarade za 2021. godinu:

 • Novi neoporezivi iznos zarade
 • Nove osnovice doprinosa
 • Minimalna zarada
Izvor: Redakcija, 23.12.2020.