Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI: Povodom Božića za vernike koji poštuju gregorijanski kalendar neradni dan je 25. decembar 2019. godine


Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) zaposleni imaju pravo da odsustvuju sa rada u dane državnih i verskih praznika.

Povodom predstojećeg verskog praznika Božića, za zaposlene koji poštuju gregorijanski kalendar neradni dan je prvi dan Božića, tj. 25. decembar 2019. godine.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Božić, dan kada se veruje da je rođen Isus, 25. decembra, obeležavaju rimokatolička, protestantska, i anglikanska crkva, kao i neke pravoslavne crkve, koje su prihvatile gregorijanski kalendar.

Svim vernicima koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru kompanija Paragraf čestita praznik.

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011)

Član 4

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;

2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;

3) pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;

4) pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.

Izvor: Redakcija, 23.12.2019.