Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O INTERNOM TRŽIŠTU RADA DRŽAVNIH ORGANA: Od 1. januara 2020. godine baza podataka o slobodnim državnim radnim mestima


Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o internom tržištu rada državnih organa ("Sl. glasnik RS", br. 88/2019 - dalje: Uredba) uz formiranje elektronske baze podataka.

Ta Uredba predviđa da će u toj bazi od 1. januara 2020. biti dostupne informacije o slobodnim radnim mestima u državnim organima, organima autonomne pokrajine i lokalnih samouprava.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je saopštilo da će u toj bazi biti i informacije o zaposlenima koji žele premeštaj na drugo radno mesto u istom ili drugom državnom organu i podaci o neraspoređenim državnim službenicima.

Novina je što na Interno tržište rada sada mogu da se prijave i službenici iz organa pokrajine, opština i gradova koji žele trajni premeštaj u državni organ. Do sada su to mogli samo službenici iz organa državne uprave.

Predviđeno je da Interno tržište rada bude deo jedinstvenog informacionog sistema, odnosno informatičke baze podataka, za koju je predviđeno da se uvede početkom 2021. godine.

Do tada će Interno tržište rada funkcionisati kao elektronska baza podataka na inetrnet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

Izvor: Vebsajt Danas, 20.12.2019.
Naslov: Redakcija