Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI (ERP) ZA PERIOD 2020-2022: Predstavnici Nacionalnog konventa o EU uputili komentare i konkretne sugestije koje će doprineti finalizaciji ovog dokumenta


Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Nacrt programa ekonomskih reformi (ERP) za period 2020-2022 predstavljen članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Konsultacije su održane između predstavnika Radne grupe za izradu i praćenje sprovođenja Programa ekonomskih reformi i predstavnika Nacionalnog konventa o EU.

ERP je dokument koji Srbija, kao država kandidat za prijem u članstvo EU, izrađuje na godišnjem nivou u cilju uspostavljanja platforme za efikasnije fiskalno planiranje i koordinaciju ekonomskih politika se EU.

Tema ovih konsultacija bile su predložene strukturne reforme za period 2020-2022., sadržane u V poglavlju dokumenta ERP.

Strukturne reforme, u skladu sa smernicama Evropske komisije, organizovane su u osam ključnih oblasti, i to: reforma tržišta energije i transporta, poljoprivrede, industrije i usluga, kao i poslovnog ambijenta i borbe protiv sive ekonomije.

Takođe, reforme su organizovane i u oblastima: istraživanje, razvoj i inovacije i digitalna ekonomija, trgovinske reforme, obrazovanje i veštine, zapošljavanje i tržište rada i socijalna zaštita i uključivanje, a prikazane su u 22 prioritetne strukturne reforme.

Vršilac dužnosti pomoćnice ministra Verica Ignjatović ocenila je da su predlozi koji su se mogli čuti na skupu korisni i da je učešće institucija i civilnog društva u izradi ovog dokumenta bitno ne samo zbog EU, već i zbog Srbije, jer svi zajedno rade na unapređenju životnog standarda i privrede.

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović pohvalila je saradnju sa Ministarstvom finansija, pre svega dostupnost i otvorenost za saradnju, kao i mogućnost da učestvuju u kreiranju ovog značajnog dokumenta.

Predstavnici Nacionalnog konventa uputili su komentare na svaku od predstavljenih reformi, kao i konkretne sugestije koje će doprineti finalizaciji ovog dokumenta.

Oni su pozvani i da dostave svoje pisane komentare koji će biti dostavljeni Evropskoj komisiji kao poseban Aneks novog dokumenta.

Nacrt V poglavlja dokumenta ERP 2020-2022. stavljen je na uvid javnosti putem veb-sajta Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za javne politike od 6. do 20. decembra, čime je predstavnicima civilnog društva omogućeno da svojim predlozima utiču na izradu ovog dokumenta.

Konsultacije ovakve vrste predstavljaju tradicionalnu saradnju državnih institucija i civilnog sektora u izradi ovog strateškog i interresornog dokumenta.

Organizator skupa u Zadužbini Ilije Kolarca je Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU), koji predstavlja platformu u okviru koje se vodi dijalog između predstavnika Vlade i civilnog društva o svim temama koje se tiču pristupanja Srbije EU.

Konvent danas okuplja više od 700 članica, koje su organizovane po radnim grupama, pa tako 21 radna grupa tematski pokriva svih 35 pregovaračkih poglavlja.

U radu Konventa državu Srbiju predstavljaju članovi skupštinskih odbora, kao i predstavnici Vlade i pregovaračkog tima, dok su sa strane civilnog društva uključene nevladine organizacije, sindikati, univerziteti, stručnjaci, privredni subjekti, profesionalne organizacije, mediji, instituti.

Trenutno je u toku šesti ciklus izrade dokumenta ERP -a za period 2020-2022. godine, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.12.2019.
Naslov: Redakcija