Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU " SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE - TEORIJA I PRAKSA": 23. novembar 2022. godine


Kompanija Paragraf održala je 23. novembra 2022. godine vebinar sa temom "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole - teorija i praksa".

Učesnici vebinara su upoznati sa svim aspektima uvođenja i ažuriranja sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava. Posebna pažnja posvećena je praktičnim problemima sa kojima se pojedini korisnici suočavaju u praksi i načinu otklanjanja određenih nepravilnosti, a bilo je reči i o izazovima sa kojima se sreću korisnici sa malim brojem zaposlenih. Polaznici vebinara imali su pristup i mogućnost preuzimanja obrazaca i modela procedura i pratećih akata koje su pripremili predavači, a koji se uz odgovarajuće formalne izmene/dopune mogu prilagoditi konkretnom korisniku javnih sredstava.

Predavači na vebinaru su bili:

• Milica Bjelić, ovlašćeni eksterni i interni revizor, konsultant u procesu organizacionog uspostavljanja FUK i

• Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Teme vebinara su bile sledeće:

UVOD U FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLU

• Pravni osnov uspostavljanja FUK

• Upravljačka odgovornost

• Uloga i značaj rukovodstva, zaposlenih i interne revizije u sistemu FUK

• Sagledavanje poslovnih procesa

• Neophodnost ažuriranja procedura

UPRAVLJANJE RIZICIMA KAO SASTAVNI DEO ORGANIZACIONOG USPOSTAVLJANJA FUK

• Praktično uspostavljanje FUK kroz faze

• Identifikacija rizika

• Procena rizika

• Odgovori na rizik

• Izrada registra rizika

• Primer identifikovanja rizika za javne nabavke i registar rizika

• Praćenje i izveštavanje o rizicima

• Izazovi u procesu organizacionog uspostavljanja FUK identifikovani kroz praksu

IZRADA POJEDINAČNIH PROCEDURA

• Veza poslovnih procesa i procedura

• Način i postupak izrade pojedinačnih procedura (sa primerima)

• Nalazi Državne revizorske institucije

• Izrada godišnjeg izveštaja

Kompanija Paragraf u narednom periodu planira nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 23.11.2022.