Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Lažne firme više neće moći da posluju na fiktivnim adresama


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 109/2021), kojim bi trebalo da se otklone postojeći problemi u praksi, odnosno da se smanji postojanje takozvanih “fantomskih firmi” koje su registrovale svoja sedišta na lažnim adresama.

Ovakve firme u većini slučajeva registrovane su na nepostojećim ili postojećim adresama, dok u isto vreme suštinski na njima ne obavljaju nikakvu delatnost i najčešće nemaju osnov za korišćenje samog prostora. Osnovni razlozi njihovog osnivanja i postojanja su zapravo poreske prevare.

Izmene Zakona o privrednim društvima odnose se na mogućnost da lica koja su vlasnici nepokretnosti na adresama na kojima su registrovane firme bez njihovog odobrenja mogu podneti zahtev za brisanje adrese sedišta te firme. Nakon brisanja firma ima obavezu da registruje novo sedište u roku od 30 dana, u suprotnom, nad tom firmom se pokreće postupak prinudne likvidacije, a sam zahtev od strane vlasnika imovine za brisanje sedišta koje je registrovano na njegovoj adresi biće alarm poreskim organima za dodatne kontrole, rekao je poslovni savetnik Aleksandar Vasić.

Kako objašnjava, preciziranje odredbi o prinudnoj likvidaciji se upravo tiče dela obrazloženja izmena koje se odnose na pravo lica na čijoj je adresi registrovano sedište firme bez pravnog osnova i njihove saglasnosti da zatraži brisanje te adrese.

“Republika Srbija se obavezala da će u okviru Poglavlja 6 – ‘Prava privrednih društava’‚ u svoj pravni sistem preuzeti pravne tekovine EU iz oblasti korporativnog prava. Predložene izmene između ostalog se odnose i na olakšavanje ostvarivanja prava akcionara kod javnih akcionarskih društava”, dodaje Vasić.

Takođe, izmene i dopune Zakona odnose se i na uvođenje obaveza za privredna društva i preduzetnike da se registruju kao korisnici usluga elektronske uprave, što znači da će privredno društvo pored dosadašnje obaveze da registruje adresu za prijem elektronske pošte, sada imati i obavezu da se registruje kao korisnik elektronske uprave.

“Cilj ove izmene je da se društvu na tu adresu mogu dostavljati elektronska dokumenta u njegov elektronski sandučić u skladu za Zakonom o elektronskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018)”, istakao je on.

Ovim Zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja u skladu sa ovim zakonom, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika.

Izvor: Vebsajt Biznis, Marija Jovanović, 18.11.2021.
Naslov: Redakcija