Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI DIGITALIZOVANI SISTEM NAPLATE AKCIZNIH MARKICA, EAKCIZA


Ministarstvo finansija ima u planu da u narednom periodu potpuno digitalizuje i automatizuje naplatu akciznih markica uvođenjem novog sistema eAkciza.

Za ovaj projekat raspisan je tender koji obuhvata analizu i izradu novih poslovnih procesa i definisanje budućeg sistema u vrednosti od 160 miliona dinara.

Kako se navodi u specifikaciji, Ministarstvo od novog sistema očekuje da smanji nelegalni promet ali i da privrednicima omogući lakši pristup trebovanja akcizu za robu koja podleže pod ovim finansijskim opterećenjem.

- Uvođenjem novog rešenja za akcizne markice predstavlja svojevrsan način borbe protiv nedozvoljene trgovine, plasiranja falsifikovanih proizvoda na tržište i utaje poreza. Očekuje se da će buduće rešenje omogućiti sa jedne strane proizvođačima i uvoznicima olakšan način trebovanja akciza, institucijama Republike Srbije bolji uvid u proizvedenu, uvezenu i plasiranu robu na tržište, a sa druge strane potrošačima da na lak način provere akciznu robu - navodi se u projektnoj dokumentaciji tendera.

Ono što je iz dostupne dokumentacije poznato je se da će novi model naplate akciza predstavljati centralizovani informacioni sistem sa ciljem da se maksimalno suzi prostor za moguće zloupotrebe.

- Cilj ove nabavke je razvoj i implementacija modela poslovanja upotrebom digitalnih akciza. Ovaj model poslovanja podrazumeva izradu softverskog rešenja, koje između ostalog mora omogućiti trebovanje akciza u skladu sa Zakonom i akciznom robom koju proizvođač ili uvoznik planiraju da plasiraju na tržište, model isporuke akciza, i model praćenja i provere verodostojnosti akcizne robe. Ovaj strateški pravac će se sprovesti kroz uspostavljanje regularne razmene informacija i povezivanje informacionih sistema u cilju brze razmene informacija i sužavanja prostora za moguće zloupotrebe, na nivou krovnog softverskog rešenja za automatizaciju, upravljanje i praćenje poslovnih procesa - istaknuto je u dokumentaciji i dodaje se da će u okviru novog sistema biti uspostavljen novi šifrarnik.

- Buduće softversko rešenje mora da obezbedi pored mogućnosti modeliranja poslovnih procesa i mogućnost kreiranja šifarnika proizvođača i uvoznika, kao i šifarnika akcizne robe u kom su elementi praćeni definisanom cenom.

Ističe se i da je izrada novog sistema jako kompleksan proces jer on mora da poveže rad nekoliko značajnih institucija - Ministarstvo finansija, Uprava carina, Poreska uprava, Zavod za izradu novčanica i kovanog novca i spoljne korisnike.

Ministarstvo finansija je ovim tenderom predvidelo detaljnu analizu poslovnih procesa na osnovu kojih bi se izradilo buduće digitalno rešenje koje mora da zadovolji sve aspekte zakonske regulative i predstavlja primer dobrih praksi iz drugih država.

Tender je otvoren do 21. decembra.

Izvor: Vebsajt eKapija, 21.11.2021.
Naslov: Redakcija