Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA SA POSMRTNIM OSTACIMA UMRLOG LICA - "Sl. glasnik RS", br. 139/2020: Od 27.11.2020. godine higijenska obrada posmrtnih ostataka ne obavlja se kod lica umrlog od neke od zaraznih bolesti precizirane izmenom Pravilnika, uključujući i slučaj teškog akutnog respiratornog sindroma - SARS


Pravilnik o načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016 i 139/2020) propisuju se uslovi i način opremanja, iskopavanja i prenošenja posmrtnih ostataka umrlog lica i obrazac sprovodnice.

Članom 3. ovog pravilnika propisana je higijenska obrada posmrtnih ostataka umrlog lica koja podrazumeva kupanje, brijanje, šišanje, češljanje, obradu noktiju i slično. Stav 2. istog člana je izmenjen tako da je precizirano da se higijenska obrada ne obavlja kod lica umrlog od sledećih zaraznih bolesti:

- antraksa,

- kuge,

- kolere,

- velikih boginja,

- virusnih hemoragičnih groznica (izuzev hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom),

- teškog akutnog respiratornog sindroma - SARS-a i

- druge nepoznate zarazne bolesti. 

Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica ("Sl. glasnik RS", br. 139/2020) je na snazi od 27.11.2020. godine.

Izvor: Redakcija, 23.11.2020.