Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODRŽAN VEBINAR U ORGANIZACIJI KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "OBUKA ZA KORIŠĆENJE APLIKACIJE E-AUKCIJA ZA EKSTERNE KORISNIKE USLUGA U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE POTRAŽIVANJA PUTEM JAVNE PRODAJE"


Budući da se od 1. septembra 2020. godine, sva javna nadmetanja za prodaju nepokretnih i pokretnih stvari odvijaju isključivo u obliku elektronskog javnog nadmetanja, kompanija Paragraf je 22.9. organizovala vebinar na temu "Obuka za korišćenje aplikacije e-Aukcija za eksterne korisnike usluga u postupku prinudne naplate potraživanja putem javne prodaje".

Na vebinaru su detaljno predstavljeni koraci koje zainteresovana fizička ili pravna lica treba da preduzmu - od registracije korisnika i prijavljivanja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, do samog upućivanja ponuda u postupku elektronskog javnog nadmetanja.

Nakon ispraćenog vebinara korisnik su bili spremni da samostalno koriste predmetnu aplikaciju.

Neke od tema vebinara su bile registracija korisnika i prijavljivanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom i upućivanje ponude u postupku elektronskog javnog nadmetanja, pretraživanje elektronskih javnih nadmetanja po statusu javnog nadmetanja, kategorijama i po tagovi, kao i postupak za prijavu na elektronsko javno nadmetanje.

O ovim i drugim temama na vebinaru su predavali Jelena Deretić, pomoćnica Ministarke pravde, Dušan Kuzmanović, odgovorno lice za zaštitu podataka o ličnost u Ministarstvu pravde, kao i Branislav Stojanović, mlađi ekspert za pravni okvir, istraživanje i analizu.

Izvor: Redakcija, 23.9.2020.