Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA - SISTEMSKA PRAVILA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POJEDINE PRAKTIČNE ASPEKTE I SPECIFIČNA PITANJA"


Kompanija Paragraf organizovala je 23. septembra 2020. godine vebinar na temu "Pravo na odbitak prethodnog poreza - sistemska pravila, sa posebnim osvrtom na pojedine praktične aspekte i specifična pitanja".

Naime, jedna od najčešćih nedoumica kada je u pitanju primena propisa o PDV jeste da li obveznik za određenu nabavku dobara i usluga ima pravo na odbitak prethodnog poreza, i ako ima, da li ima u celosti ili delom. Po ovom pitanju u praksi su moguće razne situacije i javlja se veliki broj specifičnih pitanja na ovu temu. Imajući navedene nedoumice u vidu, na vebinaru je bilo reči o sistemskim pravilima u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza (kako obveznik sam da utvrdi da li ima pravo na odbitak), ali i o pojedinim praktičnim aspektima u vezi sa ovom temom, kroz primere i specifične slučajeve iz prakse.

Posebna pažnja na vebinaru je bila posvećena složenoj temi primene srazmernog poreskog odbitka u praksi. Ova tema je veoma aktuelna budući da se od 1. januara 2020. godine primenjuje niz novih pravila vezanih za srazmerni poreski odbitak. Pored toga, primećeno je da ova pravila u praksi mnogi obveznici ne primenjuju, iako bi trebalo, što može da dovede do pogrešnog iskazivanja prethodnog poreza u poreskoj prijavi PDV.

Na vebinaru je takođe bilo reči kako o opštim pravilima u vezi sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tako i o specifičnim i čestim pitanjima i nedoumicama koje se pojavljuju u praksi. S tim u vezi, učesnicima koji nisu imali mnogo iskustva omogućeno je da steknu osnovna i sistemska znanja vezana za predmetna pravila, dok su ostali učesnici mogli da prodube i obogate postojeće znanje.

Vebinar je bio namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o PDV, vode PDV evidencije i sačinjavaju poresku prijavu PDV.

Predavači Aleksandar Milanović, glavni i odgovorni urednik izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", i Olica Pješčić, pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja "Poresko-računovodstveni instruktor", u toku vebinara su obradili sledeće teme:

  • Opšti uslovi za ostvarivanje prava na odbitak - namena nabavljenih dobara i usluga
  • Formalna ispravnost računa kao uslov za ostvarivanje prava na odbitak
  • Pravo na odbitak prethodnog poreza plaćenog kod uvoza dobara
  • Pravo na odbitak interno obračunatog PDV
  • Podela prethodnog poreza prema ekonomskoj pripadnosti
  • Srazmerni poreski odbitak - nova pravila u primeni od 1. januara ove godine
  • Ispravka srazmernog poreskog odbitka
  • Izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za nabavku putničkih automobila i drugih prevoznih sredstava i sa njima neposredno povezanih dobara i usluga
  • Izuzimanje od prava na odbitak izdataka za reprezentaciju
  • Izuzimanje od prava na odbitak troškova za prevoz i ishranu zaposlenih i drugih radno angažovanih lica
Izvor: Redakcija 23.9.2020.