Zastava Bosne i Hercegovine

PREMA IZVEŠTAJU KOJI JE URAĐEN U SKLADU SA DIREKTIVOM EVROPSKE UNIJE O KAPITALNIM ZAHTEVIMA (CRD) SKORO 5.000 BANKARA U EU GODIŠNJE ZARADI VIŠE OD MILION EVRA


Najnoviji izveštaj Evropskog tela za superviziju banaka (EBA) o visokim zaradama za 2019. godinu pokazao je da je tokom ove godine 4.963 pojedinaca koji rade u bankama u Evropskoj uniji primilo naknadu veću od milion evra, slično kao i 2018. godine. London je i dalje mesto gde ima najviše bogatih bankara, ali se njihov broj povećava i u zemljama članicama EU.

Prosečan odnos između promenljivih i fiksnih primanja za osobe koje visoko zarađuju smanjio se sa 139 odsto u 2018. godini na 129 procenata u 2019. godini, što je i dalje daleko od maksimalnog odnosa od 200 odsto.

To je, kako je istaknuto, uglavnom posledica razlika u nacionalnoj implementaciji Direktive o kapitalnim zahtevima (CRD), koja u mnogim slučajevima dopušta odricanje od nekih odredbi kada su ispunjeni određeni kriterijumi. Nakon izmena CRD-a, koje su počele da se primenjuju krajem 2020. godine, očekuje se veći stepen usklađenosti.

Pripreme institucija za izlazak Velike Britanije iz EU uticale su na prestrojavanje među onima koji najviše zarađuju u celoj EU. Naime, nedugo pre Brexita pojedini bankari koji su mnogo zarađivali u 2019. godini napustili su Veliku Britaniju i otišli u neku od država EU.

EBA je bankare visokih primanja opisala kao profesionalce koji su radili za banke iz EU, a naglašeno je da se radi o osobama koje zarađuju više od milion evra. Kako pokazuju podaci pomenute institucije, od ukupnog broja ovih bankara u EU, njih 71 procenat je do Brexita bio u Velikoj Britaniji, odnosno njih 3.519.

Međutim, uoči Brexita registrovano je povećanje broja takvih bankara u državama EU, posebno u Nemačkoj (za devet procenata), Francuskoj (za 15 odsto) i Italiji (za 17 procenata). Procenjuje se da je 2,63 odsto bankara milionera napustilo Veliku Britaniju.

„Mnogo dobrih finansijskih rezultata, posebno u korporativnom bankarstvu, kao i tekuće restrukturiranje i konsolidacija, koji su doveli do većih otpremnina nego inače, odigrali su važnu ulogu u ukupnom povećanju visokih zarada u Evropskoj uniji“, navodi se u Izveštaju kao još jedan razlog pored Brexita za povećanje broja bankara milionera u EU.

Kako je naglašeno, Izveštaj je izrađen u skladu sa Direktivom o kapitalnim zahtevima, koja daje Evropskom telu za superviziju banaka (EBA) ovlašćenje da prikuplja podatke o broju pojedinaca po instituciji koji su plaćeni milion ili više evra po finansijskoj godini (oni koji imaju visoke zarade) u platnim razredima od milion evra, uključujući i poslovnu oblast, kao i glavne elemente plate, bonusa, dugoročnih nagrada i penzijskih doprinosa.

Izveštaj uključuje podatke koje su institucije Ujedinjenog kraljevstva objavile za radnike koji imaju visoke zarade, jer su u prelaznom periodu britanske institucije nastavile da izveštavaju o visokim zaradama na nivou konsolidacije EU, pokrivajući sve podružnice i podružnice sa sedištem u državama članicama EU.

Dodaje se da će EBA nastaviti da upoređuje trendove nagrađivanja na dvogodišnjem nivou (npr. za 2019. i 2020. godinu rada, zatim merenje performansi će se održati 2021. godine i biće objavljeno u prvom tromesečju 2022. godine).

Osim toga, kako je istaknuto, EBA će nastaviti da objavljuje podatke o visokim zaradama godišnje, kako bi pomno pratila i procenjivala razvoj u ovoj oblasti. Sledeći izveštaj zasnovan na podacima za 2020. godinu više neće uključivati podatke za Ujedinjeno kraljevstvo.

Izvor: Bankar, 23.08.2021.
Naslov: Redakcija