Zastava Bosne i Hercegovine

NEKI SUDSKI PROCESI U KRIVIČNIM STVARIMA TRAJU I DECENIJAMA: Zbog složenosti predmeta, velikog broja okrivljenih i problema sa svedocima dugo se čekaju presude


Dva su pitanja u vezi sa srpskim pravosuđem aktuelna već godinama: zašto sudski postupci dugo traju i da li se kazna koja se izrekne posle nekoliko godina ili decenija suđenja, može smatrati zadovoljenjem pravde. Da li je u nekim slučajevima zaista potrebno duže od deceniju da se utvrdi istina?

Sagovornici „Politike” smatraju da u pravosuđu ima mnogo nerešenih problema, ali i da su razlozi dugih postupaka nekada objektivne prirode.

Aleksandar Trešnjev, sudija Krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu kaže da je najčešći uzrok koji utiče na dužinu trajanja – složenost procesa.

Neki procesi su složeni zbog velikog broja okrivljenih, a neki zbog težine činjeničnih i pravnih pitanja koja moraju da se reše u toku suđenja. Složenost predmeta je često jedini uzrok dužeg trajanja postupka i pored toga što laici često ne misle da je tako. U krivično procesnom pravu postoji maksima da se okrivljeni mora osloboditi ukoliko nema dovoljno dokaza. Međutim, u praksi nisu retke situacije u kojima postoje dokazi koji ukazuju na to da je okrivljeni učinilac krivičnog dela, ali nisu dovoljni da sud izvede zaključak da je to tako – kaže Trešnjev.

Dodaje da se javnosti, takođe, moraju pojasniti i određene faze postupka. Presuda se donosi na osnovu izvesnosti da je okrivljeni učinio krivično delo. Navodi i da na dužinu procesa utiču i različite opstrukcije koje nekada mogu da budu opravdane: bolest okrivljenog ili put u inostranstvo svedoka. U nekim slučajevima može da bude to što se okrivljeni nalazi u bekstvu, ali i činjenica da oni, ali i svedoci ne prijavljuju adrese stanovanja ili promene boravišta. Neodazivanje svedoka takođe je jedan od čestih razloga za odugovlačenje.

Ne tako čest, ali najgori razlog za odlaganje suđenja je nedovoljna pripremljenost procesnih subjekata za suđenje. Nisu nepoznate situacije da pojedini učesnici u postupku dođu na suđenje, a da prethodno ne pročitaju predmet i ne znaju o čemu je reč – navodi sudija.

Advokat Predrag Vasović smatra da je razlog dugih sudskih postupaka nedostatak dobre prakse i tradicije.

Prvi uslov da procesi budu efikasniji, da se sudi u razumnom roku jeste da imate pojedince koji su slobodni, kompetentni, imuni na bilo kakve uticaje i odlučni da primenjuju zakon. Teško je očekivati da će se bilo šta promeniti ako ne dođe do suštinskih promena, kako u odnosu izvršne vlasti prema pravosuđu, tako i u pogledu načina na koji se obavlja selekcija prilikom izbora sudija i tužilaca – smatra Vasović.

Naravno, navodi on, nekada su okolnosti slučaja takve da krivični postupak nije moguće brzo okončati, ali je retko kad predmet u tolikoj meri složen da je nužno da traje duže od decenije.

Činjenica je da sistem ne funkcioniše valjano. U suprotnom, ne bi bilo moguće da krivični proces traje decenijama. Jedan od razloga za dugotrajno trajanje postupka je činjenica da kada je evidentno da ne postoje dokazi o krivici optuženih, sud ne primenjuje striktno zakon. Kada bi sud primenjivao pravilo o teretu dokazivanja, kada ne bi dokazivao krivicu okrivljenog umesto tužioca, kada faktički ne bi sprovodio dopunu istrage na glavnom pretresu, kada ne bi izvodio dokaze po službenoj dužnosti, a na teret okrivljenog, postupci bi znatno kraće trajali – objašnjava Vasović.

Zastupa, kaže, okrivljenog protiv kojeg je proces pokrenut 2006. godine, koji je bio u pritvoru, a do danas optužnica nije potvrđena. Takođe, branio je klijenta protiv kojeg je postupak vođen osam godina pre nego što je obustavljen.

-Obojica su sve vreme trpeli ozbiljne posledice – gubitak posla, nemogućnost zasnivanja novog, o povredi časti i ugleda i narušenom zdravlju i da ne govorim. O takvim slučajevima se manje vodi računa jer je pažnja javnosti po pravilu usmerena ka oštećenima. To je razumljivo, međutim, trebalo bi ukazati i na ovakve primere, kojih nije malo – zaključuje advokat Vasović.

Upitan da li se dugim procesima obesmišljava zadovoljenje pravde, sudija Trešnjev navodi da čekanje pravde godinama postaje agonija i za žrtve i za krivce. Međutim, naglašava, treba imati u vidu da i brzo sprovedeni postupci mogu biti elementarno nepravedni.

Svi se sećamo prekih sudova i donošenja odluka „preko noći”. Takvi procesi su proizvodili velike nepravde i to ne samo u tom vremenu, već i za naredne generacije. Cilj krivičnog postupka je prikupljanje relevantnih dokaza na osnovu kojih se može doneti valjan zaključak da je neko kriv i koju sankciju mu treba odmeriti. Tako da u pogledu dužine trajanja mora da postoji balans između zakonito i pravično sprovedenog procesa i krivičnog postupka koji se ne oteže unedogled – kaže sudija Trešnjev.

Izvor: Politika, Miroslava Derikonjić, 22.08.2020.
Naslov: Redakcija