Zastava Bosne i Hercegovine

PRIPREMA SE NACRT UREDBE O ONLAJN POLAGANJU ISPITA: Novosti u standardima studiranja koje je nametnula pandemija, poput onlajn biće uvršćene i u novi zakon o visokom obrazovanju


Ministarstvo prosvete i Rektorat Univerziteta u Beogradu spojili su svoje pravne timove u zajedničkoj izradi nacrta uredbe kojom će biti predviđeno onlajn polaganje ispita na pojedinim univerzitetima u zemlji. Ministar Mladen Šarčević je naglasio da još ne može da precizira detalje novog vida provere znanja, niti na kojim će fakultetima biti sproveden pilot projekat.

Šarčević je naveo da će u ovome prioritet biti očuvanje akademske čestitosti i da će pilotiranje u onlajn proveri studentskog znanja biti sprovedeno samo tamo gde su sigurni da ona neće biti ugrožena, odnosno da akademci neće pokušati da varaju na ispitima. Kazao je da im trenutna, poboljšana epidemiološka situacija ide naruku i da akademcima ne preti neka veća mogućnost zaraze. Napomenuo je da je pre dva dana na UB-u, koji kao najveći univerzitet ima oko 100.000 studenata, bilo samo četvoro akademaca pozitivnih na virus korona. I još važnije sada, u vreme kada u studentskim domovima ima oko tri hiljade stanara. Naglasio je da se u ovakvim uslovima bez problema mogu organizovati ispiti na većini fakulteta, prema onim merama koje su primenjivane u maju.

Ministar prosvete je otkrio da će se, u pratnji saradnika sastati sa predsednicom Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) prof. dr Ivankom Popović, rektorkom UB-a, kako bi detaljnije precizirali organizovanje ispita i nastave od 1. oktobra. Napomenuo je da će u organizovanju onlajn ispitivanja biti presudna i mišljenja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i Nacionalnog akreditacionog tela (NAT), a da je ministarstvo samo posrednik između svih njih.

Bitno je da se organizuje bezbedan rad studentskih i učeničkih domova. Elaborati o njihovom radu, izrađeni prema uputstvima Instituta „Batut”, ovih dana predati su na pregled Kriznom štabu. Za studentske domove uputstvo je urađeno još u maju, a za učeničke sada. Očekujemo da nam predstavnici Kriznog štaba do kraja nedelje daju svoje mišljenje o elaboratima – rekao je Šarčević.

Dodao je da će novosti u standardima studiranja koje je nametnula pandemija, poput onlajn ispitivanja, biti uvršćene i u novi zakon o visokom obrazovanju.

Ono što bi on trebalo da donese je i veća prisutnost studenata u odlučivanju, kao i izmene u radu NAT-a koje je uslovilo Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, ENKVA. Studentsko organizovanje i finansiranje visokog obrazovanja ne treba da budu u posebnim zakonima, već se nadam se da će biti objedinjeni u ovom novom aktu – napomenuo je Šarčević.

Dodao je da je pokrenuo razgovore sa predstavnicima akademaca o njihovom zahtevu za smanjenjem školarine zbog pandemijskih uslova studiranja. Ali da je i tu ministarstvo samo medijator, a da će rektori predloge slati dekanima koji će, onda, videti da li i koliko ima mesta da se tom zahtevu izađe u susret, jer se uslovi razlikuju od fakulteta do fakulteta.

I rektorka Popović je ovih dana u obračanju javnosti naglašavala da je teško da se sprovede zahtev za linearno smanjenje školarina u svim ustanovama i da je bolje da se pojedinačni slučajevi rešavaju na fakultetima. Dodala je da nastava mora biti posebno prilagođena svakom fakultetu, a da će otprilike sredinom septembra moći da kaže koji je „radni model” u novoj studijskoj godini.

Izvor: Politika, Dragana Jokić-Stamenković, 21.08.2020.
Naslov: Redakcija