Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE I O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU RIZIKOM KONCENTRACIJE PO OSNOVU IZLOŽENOSTI BANKE ODREĐENIM VRSTAMA PROIZVODA: Dužnici za keš kredite mogu da produže rok otplate u svojim bankama


Novi propisi Narodne banke Srbije, koji bankama omogućavaju da jeftinije refinansiraju kredite građanima i odlože isplatu za dve godine, počeli su da se primenjuju.

Da li će, međutim, dužnik uspeti da produži otplatu za 24 meseca, smanji ratu i refinansira kredit, zavisiće od procene banaka, u skladu sa svojom kreditnom politikom, katalogom proizvoda i sopstvenom procenom rizičnosti svakog klijenta.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je propise koji će omogućiti lakšu otplatu određenih kredita odobrenih do 18. marta ove godine, na sednici pre nedelju dana. Novi propisi se odnose na potrošačke kredite, uključujući i one odobrene za kupovinu motornih vozila, gotovinske ili druge pozajmice, izuzimajući stambene kredite i minus po tekućem računu.

Kako u NBS kažu, ovim propisima bankama se otvaraju dodatne mogućnosti da u toku ove i naredne godine dužnicima koji su se zadužili pre nastupanja vanrednih okolnosti ponude odgovarajuće olakšice u otplati tih kredita, a da se to ne odrazi negativno na poslovanje banaka.

Iako, kako kažu u Narodnoj banci Srbije, odluke koje su donete na poslednjoj sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 9. jula nisu obavezujuće za banke, NBS očekuje da će one u što kraćem roku i što većem broju primeniti olakšice. Kako se nezvanično može čuti u bankama, klijenti se već uveliko raspituju, ali nema zvanične informacije da li je nekome i odobrena nova otplata.

- Banke će moći dužnicima da ponude refinansiranje ili promenu datuma dospeća poslednje rate potrošačkih, gotovinskih i ostalih kredita, izuzimajući stambeni kredit i minus po tekućem računu, odobrenih do 18. marta 2020. godine, i to na dodatna 24 meseca duže u odnosu na trenutno važeći režim rokova otplate tih kredita. To podrazumeva rok otplate do sedam godina u toku ove godine, do šest godina u toku 2021. godine, do osam godina za potrošačke kredite odobrene za kupovinu motornih vozila nevezano za godinu - objašnjavaju u NBS.

Još jedna novina je i to što sada banke klijentima mogu da ponude olakšice i u slučaju da je posle refinansiranja, promene datuma dospeća poslednje rate, kreditno opterećenje dužnikovih prihoda, odnosno stepen kreditne zaduženosti veći od 60 odsto.

- Stimulisanjem odobravanja olakšanih uslova otplate kredita stanovništvu Narodne banke Srbije umanjuju se rizici od rasta stope problematičnih kredita u ovom segmentu kreditiranja u periodu nakon isteka moratorijuma, doprinosi se ublažavanju posledica krize u ovoj i narednoj godini i stvaraju se uslovi za kreiranje dodatne potrošnje fizičkih lica - poručuju iz Narodne banke.

Izvršni odbor NBS doneo je na vanrednoj sednici Odluku o dopuni Odluke o kamatnim stopama, kojom se omogućava da se dinarski krediti koje banke odobravaju klijentima u okviru Garantne šeme budu još povoljniji. Narodna banka Srbije će bankama nadomestiti smanjenje kamatne stope na dinarske kredite u okviru Garantne šeme u iznosu od 0,50 p.p., a banke će, u skladu sa svojim poslovnim politikama, moći da ih odobravaju i po povoljnijim uslovima.

Banke će imati obavezu da izveštavaju NBS o iznosu kredita iz Garantne šeme koje odobravaju sa "povlasticom", kao i o kamatnim stopama na te kredite.

Ukoliko je neko, recimo, pre tri godine uzeo kredit na rok otplate od sedam godina, banka dužniku do kraja ove godine može da odobri novi kredit za refinansiranje na rok otplate do devet godina - objašnjavaju u NBS.

- Dakle, u tom slučaju banka bi zatvorila kredit iz 2017. godine i napravila novi otplatni plan na rok otplate od recimo osam godina i 11 meseci, pri čemu je neophodno da bude ispunjen uslov da iznos odobrenog kredita za refinansiranje ne može biti veći od preostalog neotplaćenog iznosa kredita koji se refinansira.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Caranović, 21.07.2020.
Naslov: Redakcija