Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDNOST UGOVORA O IZDAVANJU NEPOKRETNOSTI


Nakon odluke da se stan koji neko ima u vlasništvu da na izdavanje, potrebno je da se preduzme niz koraka kako bi se zaštitilo od potencijalnih previda i neprijatnosti. Iz tog razloga, generalna preporuka je da se sastavi ugovor za izdavanje stanova. Evo i zašto:

- Plaćanje računa -

Kao što se odmah da pretpostaviti, ugovor koji bi zakupodavac sastavio, potpisao i overio kod notara sa budućim stanarom će štititi obe strane od raznih mogućih neprijatnosti, uključujući i neplaćanje računa. Postoje slučajevi kada zakupci nisu baš ažurni u plaćanju računa, a to može ići na štetu zakupodavca. Na primer, neplaćanjem ili kašnjenjem sa plaćanjem infostana gubi se pravo na popust za plaćanje koji bi bio dobar adut kada se isti stan ponovo da u zakup. Pa se tako može definisati u ugovoru da je zakupac obavezan da bar u poslednja tri meseca pred istek zakupa plati račun za infostan u tačno navedenom roku, ako ne i sve vreme. Ugovorom se takođe obaveza plaćanja svih navedenih računa prebacuje na zakupca tako da ne može doći do situacije da zakupac ode, a da računi ostanu neplaćeni. Ovo se može osigurati i višim depozitom koji će u slučaju neplaćanja ostati kod zakupodavca.

- Rok boravka vašeg stanara -

Pored toga što u ugovoru stoji koja cifra treba da vam se daje svakog meseca stoji i vremenski period boravka vašeg stanara. Ugovor se uglavnom sklapa na godinu ili više dana i tako je zakupodavac siguran da će u tom vremenskom periodu dobijati dodatan prihod. Naravno, stanar nakon isteklog roka može od zakupodavca da zatraži da se sastavi novi ugovor i da on ostane još neki određeni period. Zakupodavac zatim ima prava da odbije ili da prihvati ponudu za produžetak roka. Ovaj rok nekada može da bude i kraći od onoga što je naznačeno u ugovoru, ali u retkim situacijama. Ugovor može da se raskine ako zakupodavac ili stanar naruše neka pravila koja stoje u ugovoru.

- Izgled stana -

U ugovoru takođe stoji kako stan izgleda u trenutku kada se ulazi u njega i kako treba da izgleda pri izlasku. Dakle, ako je stan koji se izdaje sveže okrečen zakupodavac može od stanara da zatraži da kada bude izlazio iz stana ponovo prekreči ceo stan. Ovo se takođe definiše u ugovoru. Ako stan koji se izdaje nije okrečen onda uglavnom zakupodavac ne može da zahteva od stanara da ga okreči kada bude izlazio iz istog. Takođe, u ugovoru uglavnom treba da stoji kako treba da se reaguje kada dođe do nekog kvara. Kvarovi za koje stanar nije mogao da bude kriv uglavnom plaća vlasnik, a za one kvarove koje je možda prouzrokovao stanar on daje novac.

Uvek treba imati na umu da, koliko god se obe strane činile razumne, uvek treba da postoji ugovor koji će štititi i stanara i zakupodavca od bilo kakvih neželjenih troškova i problema. A da bi obe strane bile potpuno zadovoljne, pre nego što se stan izda stan, potrebno je otići do notara i sastaviti ugovor.

Izvor: Vebsajt Blic, 22.07.2020.
Naslov: Redakcija