Zastava Bosne i Hercegovine

IZMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Za godinu dana produžava se rok za završetak studija studentima koji su započeli studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić izjavio je da se izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju predlaže da se za godinu dana produži rok za završetak studija studentima koji su započeli studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005.

Ružić je u Skupštini Srbije rekao da su predložili da se rok za završetak studija produži za još jednu školsku godinu zato što bi prelazak ovih studenata na „nove studijske programe podrazumevao značajno povećan obim akademskih obaveza i iznos troškova studija, a nalaze se na samom završetku studija“.

On je rekao da se izmene i dopune Zakona odnose i na visokoškolske ustanove koje imaju akademske studijske programe u oblasti teologije, jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica.

U izmenama i dopunama Zakona navodi se da su „visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademske studijske programe u oblasti teologije jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica ovlašćene da opštim aktom propišu kao neophodan uslov saglasnost nadležnog organa te crkve ili verske zajednice za učešće u konkursu za izbor nastavnika i saradnika, kao I saglasnost nadležnog organa te crkve ili verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika (saglasnost za službu učenja)”.

“Saglasnost za službu učenja nadležnog organa crkve ili verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika predstavlja obavezan uslov za zasnivanje radnog odnosa”, piše u Zakonu.

On je rekao da se izmenama i dopunama Zakona uređuju i pitanja koja se odnose na rad Nacionalnog akreditacionog tela.

Ovim izmenama Zakona biće omogućeno da Srbija povrati punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Ružić je, obrazlažući Predlog zakona o studentskom organizovanju, rekao da su, „u okviru studentskih predstavničkih tela predviđene studentske konferencije i studentski parlamenti“.

On je rekao da će Studentska konferencija univerziteta i Studentska konferencija akademija strukovnih studija i visokih škola predstavljati najviši oblik studentskih predstavničkih tela i da će delovati na nacionalnom nivou.

“One će razmatrati pitanja od zajedničkog značaja za studente, birati i razrešavati studentske predstavnike u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, predstavljati i zastupati interese studenata na međunarodnom nivou”, rekao je Ružić.

On je naveo i da će svaki studentski parlament morati da ima Poslovnik o radu i Pravilnik o izborima, a predloženim zakonom je propisan i način izbora članova ovog parlamenta.

Izvor: N1, 23.06.2021.
Naslov: Redakcija