Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE OMOGUĆILO JE RAZMENU PODATAKA U ELEKTRONSKOM OBLIKU IZ EVIDENCIJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA: Preko „Servisne magistrale organa“ mogu se dobiti podaci o položenom ispitu za inspektora, državnom stručnom i ispitu za matičara


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo je razmenu podataka u elektronskom obliku iz evidencija o položenim stručnim ispitima iz nadležnosti ovog ministarstva preko Servisne magistrale organa, kojom upravlja Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Ova usluga upisana je u Katalog veb servisa, pod nazivom Evidencije o položenim stručnim ispitima, a nadležnim organima omogućava vršenje uvida, pribavljanje, obrađivanje i ustupanje, odnosno dostavljanje podataka o:

  • položenom državnom stručnom ispitu (Evidencija o položenom državnom stručnom ispitu),
  • položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (Evidencija o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara) i
  • položenom ispitu za inspektora (Evidencija o položenom ispitu za inspektora).

Sve dodatne informacije u vezi sa korišćenjem ove usluge dostupne su na veb prezentaciji Ministarstva, glavni meni Stručni ispiti, padajući meni Državni stručni ispit, odnosno Poseban stručni ispit za matičara, odnosno Ispit za inspektora, baner Servisna magistrala organa – Evidencije o položenim stručnim ispitima.

Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 21.06.2021.
Naslov: Redakcija