Zastava Bosne i Hercegovine

OD 1. JULA 2020. GODINE ONLAJN PRIJAVA ZA DRŽAVNI STRUČNI ISPIT I ISPIT ZA MATIČARE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da će od 1. jula svi državni organi moći da prijave svoje zaposlene za državni stručni ispit i ispit za matičare onlajn, putem novog softverskog rešenja.

U saopštenju se navodi da je ovaj softver izradilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je ovo prvi ovakav sistem u Srbiji, a sadrži elektronsko poštansko sanduče, mogućnost elektronskog potpisa, prilaganja elektronskog dokumenta, pri čemu je digitalizovan proces postupanja i odlučivanja Ministarstva.

Na ovaj način ćemo značajno uticati na efikasnost i ekonomičnost u radu svih organa koji učestvuju u postupcima stručnih ispita, a prave prednosti u odnosu na dosadašnji tradicionalni način postupanja moći će da se osete već od 1. jula, kada sistem počinje sa radom, istakao je Ružić.

Prema njegovim rečima, pored državnog stručnog ispita i ispita za matičare, u pripremi je i uvođenje elektronske prijave za ispit za inspektore.

On je ukazao na to da su stručni ispiti u sistemu javne uprave posebno važni, jer onima koji po prvi put zasnivaju radni odnos u struci ili na određenim poslovima u upravi pruža neophodna znanja za rad u tom sistemu, a organima kvalifikovanost službenika.

Ako uzmemo u obzir broj korisnika naših usluga i broj od nekoliko hiljada kandidata koji svake godine polažu stručne ispite koje organizuje Ministarstvo, potreba za uvođenjem usluga elektronske uprave u ovu oblast je jasna, ocenio je Ružić.

Ministar je naglasio da je Vlada pokazala izuzetnu posvećenost razvoju eUprave u Srbiji i kreiranju što većeg broja servisa, kako bi olakšala rad službenika i život svih građana.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihajlo Jovanović ocenio je da donošenje Zakona o eUpravi, uspostavljanje infrastrukture eUprave i razvoj velikog broja elektronskih usluga predstavlja jedan od najznačajnijih uspeha ove vlade u segmentu reforme javne uprave.

On je podsetio na to da je prethodne dve i po godine obeležilo uspostavljanje infrastrukture koja omogućava povezivanje raznih sistema državne uprave kako bi komunikacija sa građanima bila efikasnija, ekonomičnija i lakša: Državnog data centra, Servisne magistrale organa, sistema za elektronsku identifikaciju korisnika i Jedinstvenog elektronskog sandučeta.

Sada je razvijeno specifično rešenje gde država komunicira sa državom, tako da smo kroz informacioni sistem za organizovanje i sprovođenje pomenutih ispita, vođenjem evidencije o položenim ispitima i integracijom sa elektronskim sandučetom na Portalu eUprava, podigli ovaj proces na viši nivo, objasnio je Jovanović.

Prema njegovim rečima, zahvaljujući velikom zalaganju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i razumevanju značaja eUprave, razvijen je sistem koji će služiti velikom broju zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi.

Ovaj sistem, kako je dodao, svakako ima perspektivu za dalje nadograđivanje, kako u domenu izgradnje novih eUsluga koje ovo ministarstvo pruža samoj upravi i građanima, tako i u povezivanju sa drugim srodnim informacionim sistemima.

Jovanović je ukazao na to da su državni organi u obavezi da uspostave softverska rešenja koja omogućavaju usluge eUprave do aprila 2021. godine, a u skladu sa Zakonom o eUpravi, uz napomenu da je Kancelarija za IT i eUpravu obezbedila kompletnu infrastrukturu da ona budu dostupna građanima i privredi.

Novo softversko rešenje će doneti finansijske uštede, kako za državne organe, tako i za kandidate koji polažu stručne ispite, a obezbediće i transparentniji, racionalniji i efikasniji rad uprave, kao i skraćenje dosadašnjih procedura.

Pristupna tačka ovom sistemu biće jedinstveno upravno mesto na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 18.06.2020.
Naslov: Redakcija