Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU: Građanima i kompanijama omogućeno da obavljaju transakcije preko stranih institucija elektronskog novca, ali nadležni organi u Srbiji ne mogu kontrolisati poslovanje tih kompanije jer njihovo komercijalno prisustvo ne nalazi u našoj zemlji


"Pejpal", jedna od najpopularnijih svetskih kompanija za elektronski transfer novca, odnedavno je promenio praksu i uveo nova pravila za korisnike u Srbiji. Svi oni koji su do sada svoj nalog povezivali sa deviznim računom u nekoj od domaćih banaka preko ove platforme su mogli da prebacuju i podižu novac u devizama uz plaćanje fiksne provizije. Sada sve devizne iznose "Pejpal" automatski konvertuje u dinare, po vrlo nepovoljnom kursu. Međutim, to nije jedina konverzija. Dok ne stigne na isplatu, novac često prođe još jednu ili čak dve konverzije, pri čemu klijent može da izgubi i deset odsto novca koji je prebacio sa "Pejpala".

U Narodnoj banci Srbije kažu da su upoznati sa novom praksom "Pejpala", koja podrazumeva obaveznu konverziju iznosa stranih valuta u dinare prilikom prebacivanja novca na račune u Srbiji, ali da nijedan ovdašnji propis nije uslovio ovu kompaniju da menja svoju poslovnu politiku u našoj zemlji. Od 2015. godine, kažu, kada je "Pejpal" omogućio građanima u našoj zemlji uslugu prijema novca, nije se promenio nijedan relevantan propis zbog kog bi oni menjali dosadašnju praksu.

Niti Narodna banka Srbije ima potpisan bilo kakav ugovor koji bi uticao na ovo ili postoji bilo koje drugo pitanje koje se tiče pružanja usluga ove kompanije našim građanima i privredi. Od početka uvođenja opcije prijema novčanih sredstava, NBS nikada nije videla smetnje u tome da se novac povlači u devizama na račun kod domaće banke, bez nepotrebnih i nepovoljnih troškova konverzije u dinare – kažu u NBS.

Oni objašnjavaju da NBS nema nikakva nadzorna ovlašćenja nad poslovanjem "Pejpala", koji predstavlja stranu instituciju elektronskog novca čije je sedište u Singapuru, niti zakonski osnov da prema njima preduzima mere propisane Zakonom o platnim uslugama ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018).

Prema Zakonu o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018), građanima i kompanijama je omogućeno da obavljaju transakcije preko stranih institucija elektronskog novca, ali nadležni organi u Srbiji ne mogu kontrolisati poslovanje ove kompanije jer se njeno komercijalno prisustvo ne nalazi u našoj zemlji. Drugim rečima, NBS nema mehanizme kojima može uticati na promenu poslovne politike

"Pejpala" prema srpskim rezidentima, jer on ni nema licencu NBS kao pružalac platnih usluga – kažu u NBS-u.

U Narodnoj banci objašnjavaju da su, bez obzira na sve navedeno, već kontaktirali s "Pejpalom" i zatražili objašnjenje. Promena prakse u Srbiji, potvrdili su im, izazvana je promenama u "Pejpalu" i navodno nema nikakve veze sa propisima u Srbiji.

Korisnicima ovih usluga ne ostaje ništa drugo nego da budu uporni i da se obraćaju ovoj instituciji sa zahtevom da se u svakom pojedinačnom slučaju unesu izmene kako ne bi dolazilo do nepotrebnih i neželjenih konverzija valuta, odnosno dodatnih troškova povezanih s tim konverzijama – savetuju iz NBS.

Pojedini korisnici takođe su, kažu, kontaktirali s "Pejpalom" i rečeno im je da od aprila ove godine opcija za ažuriranje valuta na master kard i viza karticama nije obavezna, te da novi ugovor ove kompanije sa kartičarima podrazumeva i konverziju u dinare. Oni navode da postoje neke nove usluge poput instant transfera, koji se nudi samo korisnicima u Srbiji, ali sve ovo zvučalo je, kaže naša čitateljka, kao pravdanje jer je očigledno da plaćamo nepotrebne penale. Interesantno je i to što većina banaka u Srbiji ne može da prihvati ovakve transfere u dinarima, pa se onda dogodi da "Pejpal" konvertuje novac u dinare, "Viza" ga konvertuje u evre, a banka pre isplate opet u dinare. Nešto je povoljnija situacija kada klijent ima devizni račun u banci, pa dok novac dođe za isplatu, prođe samo dve konverzije, a to znači i nešto manje plaćenih provizija i kursnih razlika. Inače, samo nekoliko banaka je do skoro imalo mogućnost povezivanja deviznog računa sa "Pejpalom".

Izvor: Vebsajt Politika, Jelica Antelj, 20.06.2020.
Naslov: Redakcija