Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR ODLUKA O SVRSTAVANJU ROBE EVROPSKE KOMISIJE IZ 1989. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 32/2014

KORIŠĆENJE BANKARSKIH GARANCIJA KAO OBLIKA OBEZBEĐENJA U CARINSKOM POSTUPKU: • Obezbeđenje za plaćanje carinskog duga ili drugih dažbina koje bi mogle nastati u vezi sa robom u postupku tranzita od 1.4.2014. godine •

Izvor: Paragraf Lex