Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA: Ministarstvo pravde dodeljuje 500 miliona dinara za projekte od javnog interesa. Prijave se podnose u roku od 20 dana i biće otvorene 15. marta 2023. godine, a podnosilac može podneti samo jedan projekat


Ministarstvo pravde raspisalo je javni konkurs radi dodele 500 miliona dinara prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja.

U dokumentu se navodi da pravo učešća imaju svi nosioci projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti zdravstva, kulture, prosvete i humanitarnog rada a koji će biti realizovani u ovoj godini.

Nosioci mogu biti fizička i pravna lica, organi, organizacije, javne ustanove, preduzetnici, udruženja, fondovi i humanitarne organizacije.

Komisija projekte ocenjuje prema doprinosu ostvarivanja javnog interesa, broju i kategorija lica koja će imati korist od realizacije i kvalitetu projekta.

Prijave se podnose u roku od 20 dana i biće otvorene 15. marta, a podnosilac može podneti samo jedan projekat.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt RTV, 17.02.2023.
Naslov: Redakcija