Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Unapređenje usluga za bolje poštovanje propisa


Prema izveštaju Poreske uprave Republike Srbije, koja administrira oko 550 hiljada poreskih obveznika, od kojih je oko 120 hiljada u sistemu PDV-a, u periodu januar - decembar 2019. godine poreski inspektori izvršili su 10.654 kontrole i u više od 37% utvrdili su nepravilnosti. U borbi protiv sive ekonomije, izrečene su mere privremene obustave obavljanja delatnosti u više od hiljadu objekata i to uglavnom zbog neizdavanja fiskalnih računa i neprijavljivanja radnika.

Poreska uprava uporno se bori za jačanje poreskog sistema, veće poštovanje poreskih propisa i smanjenje poreskih utaja i prevara, a veliku podršku u tome pruža joj i Evropska unija. Kroz program Fiscalis 2020, koji ima značajnu ulogu u doslednoj primeni prava Evropske unije u oblasti oporezivanja i podržava borbu protiv utaje i izbegavanja plaćanja poreza, kao i planiranje poreske politike. To se postiže kroz razmenu informacija, podršku administrativnoj saradnji i povećanje administrativnih kapaciteta zemalja učesnica, sa ciljem da se smanje administrativna opterećenja poreskih organa i usklade troškovi za poreske obveznike.

"Poreska uprava Republike Srbije u programu Fiskalis aktivno učestvuje od 2016. kroz zajedničke akcije kao što su radionice i seminari, projektne grupe, kao i organizovanjem dolazećih i odlazećih radnih poseta. U tom periodu više od 170 službenika Poreske uprave učestvovalo je u oko 80 zajedničkih akcija programa", kaže Vesna Adrović, šef Odseka za koordinaciju poslova međunarodne saradnje i programiranje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći

Evropski parlament odlučio je da je u okviru narednog sedmogodišnjeg budžeta za period 2021-2027. za program Fiskalis potrebno 269 miliona evra. Do sada je novac ulagan uglavnom u saradnju, a novim ciklusom sa većim budžetom programu Fiskalis je omogućeno da pruži dodatnu podršku članicama da zajednički traže inovativna rešenja za probleme sa kojima se suočavaju njihove poreske administracije. Od povećanja budžeta za program neće imati koristi samo članice EU, već i ostale učesnice u programu, čiji predstavnici će sada moći da učestvuju na zajedničkim kursevima za obuku zaposlenih u poreskim organima.

O značaju učešća u programu Fiskalis i tome kakva je direktna korist koju poreski službenici imaju od programa i na koji način učešće u programskim aktivnostima može da unapredi rad Poreske uprave, svedoči i načelnica Odeljenja za međunarodnu saradnju i razmenu informacija, Milka Lukač.

"Predstavnici Poreske uprave Srbije učestvovali su na sastanku šefova centralnih kancelarija za vezu u organizaciji programa Fiskalis 2020. Osnovna tema sastanka bila je primena direktive 2010/24 o uzajamnoj pomoći u naplati potraživanja vezanoj za poreze, carine i druge mere. Na sastanku smo mogli čuti iskustva zemalja članica EU u naplati potraživanja, kao i probleme koji postoje u smislu nekih zakonskih prepreka kako na nacionalnom nivou, tako i nekih organizacionih problema. Budući da je u tom momentu Poreska uprava Srbije planirala uspostavljanje Centralne kancelarije za vezu, bilo je veoma korisno da čujemo praktična iskustva i probleme sa kojima se sreću zemlje članice EU, kako bismo izbegli upravo te probleme u uspostavljanju naše Centralne kancelarije za vezu."

Kako bi poreski obveznici bili redovne platiše i Poreska uprava ima određene obaveze prema njima - pruža im usluge koje treba da doprinesu njihovom efikasnijem funkcionisanju, pa samim tim i većoj poreskoj disciplini. Iz tog razloga, Poreska uprava konstantno radi na unapređenju usluga, a to se odvija i kroz program Fiskalis. Cilj radne posete italijanskoj poreskoj upravi bio je upoznavanje sa organizacionom strukturom Poreske uprave Italije i uslugama koje ona pruža obveznicima. Delegacija iz Srbije imala je priliku da na licu mesta vidi kako funkcionišu najbolje međunarodne prakse i po povratku stečena iskustva primeni u procesu transformacije Poreske uprave Srbije, koja je u toku.

Prema rečima Aleksandre Goranić, šefa Odseka za razvoj funkcije ljudskih resursa i organizacionu strukturu, delagacija iz Srbije upoznala se sa svim segmentima komunikacije sa poreskim obveznicima, posetila italijanski kontakt centar koji je jedan od najboljih u Evropi. "Direktna korist koju je Poreska uprava imala od radne posete Italiji jeste izrada strategije pružanja usluga poreskim obveznicima i formalizacija Sektora za pružanje usluga poreskim obveznicima", objasnila je Goranić.

Transformacija Poreske uprave i njeni ciljevi zasnovani su na ideji o savremenoj i efikasnoj administraciji, stvaranju prostora za lakše i pravednije uslove poslovanja poreskih obveznika i bolju komunikaciju obveznika sa Poreskom upravom. Uvođenjem kvalitetnijih i savremenijih usluga Poreska uprava omogućava obveznicima jednostavniji način pristupa informacijama, a edukacijom će obezbediti da poreski obveznici bolje razumeju svoja prava i obaveze. Na takav način podstiče se dobrovoljno poštovanje poreskih propisa.

Izvor: Vebsajt Kurir, 17.02.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija