Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Republičko javno tužilaštvo da uredi zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) ponovo je pozvalo Republičko javno tužilaštvo da hitno uputstvima uredi zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela osnovnih javnih tužilaštava, pošto se, kako navode, sve više sporazuma sklapa sa počiniocima dela protiv zdravlja ljudi.

Tako se ovo delo pridružilo, kažu, korpusu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina i dela protiv života i tela, koja se ishitrenim sporazumima o priznanju krivice sankcionišu uslovnim osudama, ovoga puta na predlog Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

UST ukazuje na dve otežavajuće okolnosti: pobude iz kojih je krivično delo učinjeno, odnosno da je finansijska dobit stavljena ispred zdravlja ljudi, kao i na okolnosti pod kojima je učinjeno, odnosno u toku epidemije virusa i masovne vakcinacije stanovništva, čiji se efekti ovakvim postupcima dovode u pitanje. Ove bi okolnosti, smatraju, morale da budu cenjene kao otežavajuće, ne bi li sankcija odvratila druga lica od vršenja istih dela. Zato UST smatra da je pokazan stepen neodgovornosti za zdravlje sugrađana u konkretnom slučaju neodgovarajuće sankcionisan i da ovakva kaznena politika osnovnog tužilaštva neće doprineti suzbijanju inkriminisanog ponašanja.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Crnjanski Spasojević, 17.02.2021.
Naslov: Redakcija