Zastava Bosne i Hercegovine

PREPORUKA VLADE RS O KORIŠĆENJU STAROG GODIŠNJEG ODMORA: Preporučuje se svim poslodavcima da zaposlenima omoguće da pripadajući odmor za 2020. godinu započnu i iskoriste u 2021. godini, najkasnije zaključno sa 30. junom 2022. godine, kao i da omoguće da deo godišnjeg odmora iz 2019. godine iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu. Ovo se odnosi na zaposlene koji zbog objektivnih okolnosti nastalih usled epidemije zarazne bolesti kovid 19 nisu bili u mogućnosti da iskoriste pripadajući godišnji odmor


Vlada Republike Srbije je preporučila da se mogućnost korišćenja godišnjih odmora iz prošle, 2020. godine, produži.

Iz Ministarstva za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja ukazuju na koga se tačno ova preporuka odnosi i koji je krajnji rok da se ostvari pravo na pomenuti odmor.

Vlada Republike Srbije je 11. februara 2021. godine donela Zaključak kojim se preporučuje svim poslodavcima na teritoriji Republike Srbije da zaposlenima omoguće da pripadajući odmor za 2020. godinu započnu i iskoriste u 2021. godini, najkasnije zaključno sa 30. junom 2022. godine, kao i da omoguće da deo godišnjeg odmora iz 2019. godine iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu.

"Zaključkom se produžavaju rokovi propisani Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) za korišćenje godišnjeg odmora zaposlenima koji zbog objektivnih okolnosti nastalih usled epidemije zarazne bolesti kovid 19 nisu bili u mogućnosti da iskoriste pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu i deo godišnjeg odmora za 2019. godinu", kažu u Ministarstvu.

Kako dodaju, to se odnosi na zaposlene koji zbog prirode posla u vanrednim okolnostima usled epidemije zarazne bolesti kovid 19, zbog privremene sprečenosti za rad usled oboljenja od zarazne bolesti kovid 19 ili zbog određivanja izolacije/kućne izolacije u skladu sa zakonom nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu i/ili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja 2020. godine.

"Pošto se ovaj zaključak odnosi na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije, istim je stavljen van snage Zaključak Vlade Republike Srbije od 15. decembra 2020. godine, koji se odnosio samo na produženje korišćenja godišnjeg odmora za određene kategorije zaposlenih u ustanovama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja", zaključuju u Ministarstvu.

Izvor: Vebsajt B92, Ana Ristović, 19.02.2021.
Naslov: Redakcija